20. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

23-24 października 2023
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

20. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

23-24 października 2023
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistek i profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Krajowi i zagraniczni eksperci i ekspertki przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom doświadczonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Dotychczas w dziewiętnastu edycjach wydarzenia udział wzięło ponad 17 tysięcy osób – sędzi i sędziów, prokuratorek/ów, kuratorek/ów, psycholożek/gów, psychiatrek/ów, pedagożek/gów, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistek/ów, przez co konferencja stała się wyjątkową przestrzenią do zdobywania wiedzy, nawiązywania nowych kontaktów i wymianę doświadczeń.

W tym roku nasze wydarzenie odbędzie się – po trzyletniej przerwie – w formule stacjonarnej.

Tegoroczna konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa.

REJESTRACJA

2 DNI SPOTKAŃ

w PKiN

JUBILEUSZOWA 20

EDYCJA

POKAZ FILMU

15 SESJI

PROGRAM

DZIEŃ I i II - sesje

23-24 października 2023

FILM "SKĄD DOKĄD"

pokaz 23 października 2023

DZIEŃ I i II - sesje

23-24 października 2023

FILM "SKĄD DOKĄD"

pokaz 23 października 2023

PRELEGENCI

 

prof. dr hab. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii UJ CM

Psycholog, psychoterapeutka, przez trzydzieści lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań naukowych: mechanizmy rządzące psychoterapią, geneza chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju i zaburzeń obrazu ciała oraz analiza ukrytych form przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz (red.) Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

konferencja@fdds.pl

Organizatorzy i finansowanie