19. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-19 października 2022

19. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-19 października 2022

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Dotychczas w osiemnastu edycjach wydarzenia udział wzięło blisko 16 tysięcy osób – sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistów, przez co konferencja stała się wyjątkową przestrzenią do zdobywanie wiedzy, nawiązywanie nowe kontaktów i wymianę doświadczeń.

W tym roku nasze wydarzenie odbędzie się – w formule online – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Tegoroczna konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

REJESTRACJA

3 DNI SPOTKAŃ

ONLINE

BEZPŁATNY

UDZIAŁ

SPEKTAKL TEATRALNY

15 SESJI

PROGRAM

DZIEŃ I - SPEKTAKL TEATRALNY

Emisja spektaklu 17.10 godz. 18:00

DZIEŃ I - SPEKTAKL

Emisja spektaklu

PRELEGENCI

Uzyskała doktorat z psychologii stosowanej (zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci) na Griffith University. W 2020 roku otrzymała AU$325,000, na opracowanie i pilotaż modułu prewencyjnego Parents as Protectors Child Sexual Abuse Prevention Module. Jest ekspertem w zakresie zaangażowania rodziców w profilaktykę nadużyć seksualnych. Jest autorką wielu publikacji w tej dziedzinie. Pracowała z dziećmi i rodzinami w ustawowych agencjach ochrony dzieci zarówno w Australii jak i w Wielkiej Brytanii.

dr Julia Rudolph

University of Greenwich, Wielka Brytania

W 1995 roku otrzymała tytuł licencjata kryminologii i licencjata pedagogiki dziecięcej na Uniwersytecie Sztokholmskim w Sztokholmie. W kolejnych latach pracowała w państwowym ośrodku terapeutycznym dla młodzieży, przez krótki czas w islandzkim więziennictwie i administracji probacyjnej pracując i monitorując młodych przestępców, a od 2001 roku pracuje jako terapeuta i ankieter sądowy w Barnahus, a od 2007 roku jako lider. Przeprowadziła ponad 1000 wywiadów sądowych z dziećmi w wieku 3-18 lat w przypadkach, w których podejrzewano wykorzystywanie seksualne lub fizyczne. Jest autorką książki „Verndum þau” (Chrońmy je), o tym, jak reagować na podejrzenia o zaniedbanie lub przemoc wobec dzieci i młodzieży. W 2016 otrzymała dyplom z terapii rodzinnej na Uniwersytecie Islandzkim. Przeprowadził wiele wykładów i szkoleń w Islandii i za granicą. Była częścią projektu PROMIS i prowadziła szkolenia z zakresu wywiadu i terapii sądowej w całej Europie. Jest Dyrektorem Generalnym Narodowej Agencji ds. Dzieci i Rodzin w Islandii od początku 2022 roku.

Olöf Asta Farestveit

The National Agency for Children and Families, Islandia

Lekarka, pracująca na oddziale pediatrycznym. Autorka bloga lekarzdladzieci.pl. Od kilku lat w internecie przybliża tematy pediatryczne, również zdrowia psychicznego dzieci.

Róża Hajkuś

Lekarz

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

konferencja@fdds.pl

Organizatorzy