19. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-19 października 2022

19. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-19 października 2022

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Dotychczas w osiemnastu edycjach wydarzenia udział wzięło blisko 16 tysięcy osób – sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistów, przez co konferencja stała się wyjątkową przestrzenią do zdobywanie wiedzy, nawiązywanie nowe kontaktów i wymianę doświadczeń.

W tym roku nasze wydarzenie odbędzie się – w formule online – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Tegoroczna konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

REJESTRACJA

3 DNI SPOTKAŃ

ONLINE

BEZPŁATNY

UDZIAŁ

SPEKTAKL TEATRALNY

15 SESJI

PROGRAM

DZIEŃ I - SPEKTAKL TEATRALNY

Emisja spektaklu

2 DNI SESJI

Poznaj tytuły sesji online

DZIEŃ I - SPEKTAKL

Emisja spektaklu

2 DNI SESJI

Poznaj tytuły sesji online

PRELEGENCI

Terapeuta rodzinny i wykładowca pracy socjalnej na Uniwersytecie Dalhousie w Kanadzie, na którym kieruje Katedrą Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności oraz Centrum Badań nad Rezyliencją. Dzięki swoim badaniom dotyczącym rezyliencji, prowadzonym na całym świecie i w różnych kulturach, stał się jednym z czołowych naukowców w tym obszarze. Autor 17 książek adresowanych do rodziców, pedagogów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawców.

dr Michael Ungar

Uniwersytet Dalhousie, Kanada

Doktor psychologii klinicznej. Posiada specjalizację w zakresie terapii uzależnień i problemów rodzin dysfunkcyjnych. Autorka książek psychologicznych, w tym dla dzieci: „Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie”. Aktywnie działa w Kongresie Kobiet oraz w Fundacji na Rzecz Różnorodności „a/typowi”.

dr Ewa Woydyłło Osiatyńska

Fundacja Batorego


Profesor pediatrii i dyrektor Instytutu CARES (Child Abuse Research Education & Service) na amerykańskim Rowan University. Międzynarodowy autorytetem w dziedzinie medycznej oceny dzieci wykorzystywanych seksualnie. Autor pierwszego opublikowanego artykułu naukowego w literaturze medycznej na temat leczenia urazów w okolicy analnej i genitalnej. W 2019 roku Amerykańska Akademia Pediatrii opublikowała wydanie czwarte podręcznika pod jego redakcją, Medical Evaluation of the Sexually Abused Child: A practical guide.

Prof. dr Martin Finkel

Uniwersytet Rowan, USA

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

konferencja@fdds.pl

Organizatorzy