18. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-20 października 2021

18. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-20 października 2021

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Dotychczas w szesnastu edycjach wydarzenia udział wzięło blisko 10 tysięcy osób – sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistów, przez co konferencja stała się wyjątkową przestrzenią do zdobywanie wiedzy, nawiązywanie nowe kontaktów i wymianę doświadczeń.

W tym roku nasze wydarzenie odbędzie się – po raz pierwszy – online – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

REJESTRACJA

4 DNI SPOTKAŃ

ONLINE

BEZPŁATNY

UDZIAŁ

SPEKTAKL TEATRALNY

17 SESJI

PROGRAM

DZIEŃ I - "UROCZYSTOŚĆ"

Emisja spektaklu

3 DNI SESJI

Poznaj tytuł sesji online

DZIEŃ I - "UROCZYSTOŚĆ"

Emisja spektaklu

3 DNI SESJI

Poznaj tytuł sesji online

PRELEGENCI

 
 

Profesor nauk społecznych. Kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. W latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności. Przebywał na stypendiach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria) oraz w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy – stypendium Fundacji Humboldta). Autor (współautor) ponad 150 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

prof. Włodzimierz Wróbel

Katedra Prawa Karnego UJ

 

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003 r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

prof. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktor prawa i psychologii. Kieruje Katedrą Prawa i Psychologii na Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz Laboratorium Przesłuchiwania Dzieci na tej uczelni. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów przesłuchiwania dzieci na temat krzywdzenia i przemocy. Jest byłym prezesem sekcji do spraw krzywdzenia dzieci Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (wydział 37) oraz byłym członkiem zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Pomagających Dzieciom Krzywdzonym. Jego badania były wspierane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Narodową Fundację Nauki.

prof. Thomas D. Lyon

USC Gould School of Law

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

POPRZEDNIE KONFERENCJE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy