18. Ogólnopolska konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-20 października 2021

18. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

17-20 października 2021

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Dotychczas w szesnastu edycjach wydarzenia udział wzięło blisko 10 tysięcy osób – sędziów, prokuratorów, kuratorów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oraz innych profesjonalistów, przez co konferencja stała się wyjątkową przestrzenią do zdobywanie wiedzy, nawiązywanie nowe kontaktów i wymianę doświadczeń.

W tym roku nasze wydarzenie odbędzie się – w formule online – serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Tegoroczna konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

REJESTRACJA

4 DNI SPOTKAŃ

ONLINE

BEZPŁATNY

UDZIAŁ

SPEKTAKL TEATRALNY

17 SESJI

PROGRAM

DZIEŃ I - SPEKTAKL TEATRALNY

Emisja spektaklu

3 DNI SESJI

Poznaj tytuł sesji online

DZIEŃ I - "UROCZYSTOŚĆ"

Emisja spektaklu

3 DNI SESJI

Poznaj tytuł sesji online

PRELEGENCI


Terapeuta rodzinny i wykładowca pracy socjalnej na Uniwersytecie Dalhousie w Kanadzie, na którym kieruje Katedrą Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności oraz Centrum Badań nad Rezyliencją. Dzięki swoim badaniom dotyczącym rezyliencji, prowadzonym na całym świecie i w różnych kulturach, stał się jednym z czołowych naukowców w tym obszarze. Autor 17 książek adresowanych do rodziców, pedagogów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawców, w tym najnowszej publikacji, Change Your World: The Science of Resilience and the True Path to Success – książki dla osób dorosłych doświadczających stresu w pracy i w domu – a także tomu oferowanego w otwartym dostępie, zatytułowanego Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change. Jego blog, Nurturing Resilience, jest publikowany na stronie internetowej Psychology Today.

Dr Michael Ungar

Uniwersytet Dalhousie, Kanada

Doktor psychologii klinicznej. Posiada specjalizację w zakresie terapii uzależnień i problemów rodzin dysfunkcyjnych. Autorka książek psychologicznych, w tym dla dzieci: „Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie”. Aktywnie działa w Kongresie Kobiet oraz w Fundacji na Rzecz Różnorodności „a/typowi”.

dr Ewa Woydyłło Osiatyńska

Fundacja Batorego


 

Prof. Martin Finkel

Uniwersytet Rowan, USA

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

POPRZEDNIE KONFERENCJE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy