16. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

Warszawa, 21-22 X 2019

16. Ogólnopolska Konferencja

DZIECKO POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

Warszawa, 21-22 X 2019

KONFERENCJA

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” dawniej „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” to dwudniowe spotkanie profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

To największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce, która jest organizowana od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę razem z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki.

Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach. Liczne grono uczestników (co roku w konferencji uczestniczy około 550 profesjonalistów z całego kraju) reprezentujących różne specjalności to doskonała okazja do nabycia wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Konferencja cieszy się uznaniem autorytetów naukowych i jest znakomicie oceniana przez uczestników.

REJESTRACJA

LIPIEC/SIERPIEŃ

350 zł

WRZESIEŃ

400 zł

PAŹDZIERNIK

450 zł

PROGRAM

DZIEŃ I

Zapraszamy do zapoznania się z programem pierwszego dnia konferencji.

DZIEŃ II

Zapraszamy do zapoznania się z programem drugiego dnia konferencji.

DZIEŃ I

Zapraszamy do zapoznania się z programem pierwszego dnia konferencji.

DZIEŃ II

Zapraszamy do zapoznania się z programem drugiego dnia konferencji.

PRELEGENCI

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie kieruje Zespołem Hospitalizacji Domowej. Obecnie tworzy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wieliczce. Przewodniczący Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”. Laureat Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w 2019 roku.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Kierownik Zakładu ds. Przywiązania i Opieki Perinatalnej w Oxford Health NHS Foundation Trust, Oxford, Wielka Brytania. Ekspert w specjalistycznej ocenie relacji rodzic-dziecko, przywiązania, oceny i leczenia rodziców krzywdzących dzieci. Pomysłodawca Lighthouse Mentalization Based Treatment-Parenting Programme − programu terapii opartej na mentalizacji, a także superwizorem MBT Anna Freud Center. Autor obrazkowej książki All at Sea. There’s a New Baby in the Family, która pomaga rodzicom małych dzieci rozmawiać z nimi o ich marzeniach, koszmarach i ich złożonych emocjonalnych reakcjach na pojawienie się nowego dziecka w rodzinie.

Gerry Byrne

Oxford Health NHS Foundation Trust

Psycholog, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Łączy pracę naukową z pracą kliniczną. Jest superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar) i Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Uniwersytet Warszawski

O NAS

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Nasze działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

POPRZEDNIE KONFERENCJE

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy