PRELEGENCI

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoterapeuta, biegły sądowy. Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności rozwoju seksualnego człowieka, seksualności dziecięcej, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm; Masturbacja dziecięca. Od diagnozy do interwencji; Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa. Praktyczna analiza teoretyczna.

prof. dr hab. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

 

 

 

 

 

Model, influencer, twórca platformy110299r, mówca.

Łukasz Bogusławski

Młode Głowy

 

 

Służył jako funkcjonariusz policji, ma ponad 35-letnie doświadczenie w przywództwie organizacyjnym, zarządzaniu i innowacjach, a także w profesjonalnej praktyce ochrony. Spędził większość swojej kariery jako detektyw, służąc przez 11 lat jako nadinspektor detektywów, prowadząc i zarządzając dochodzeniami w sprawie zabójstw oraz poważnych i zorganizowanych przestępstw, które obejmowały dochodzenia w sprawie ochrony dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnego traktowania. Pracował w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Nigel Boulton

Nib SharedVision Ltd.

 

 

 

 

 

 

Doświadczona liderka pracy socjalnej, obecnie pełni funkcję kierownika ds. zarządzania dochodzeniami w ramach operacji Lemur Alpha, która jest krajowym dochodzeniem w sprawie złożonych nadużyć w Wielkiej Brytanii na rzecz dzieci i młodych dorosłych z niepełnosprawnościami i złożonymi potrzebami. Reprezentuje dzieci i dorosłych jako National Social Work Lead w Strategic Independent Advisory Group (SIAG) dla British Transport Police, która nadzoruje krajową infrastrukturę transportową w Wielkiej Brytanii.

Marisa de Jager

Nib SharedVision Ltd.

Certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 6 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (2005-2022); certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ i PARPA); redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy; członkini Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (aktualna kadencja 2022-2025).

Renata Durda

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

 

 

Działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). W 2023 roku znalazła się w gronie finalistów i finalistek listy „25 under 25” Forbesa – w kategorii „Pozytywny Wpływ”. Współpracuje z naukowcami przy RESQL (system zapobiegania przemocy w szkole). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Na co dzień współpracuje z fundacjami, instytucjami, politykami i polityczkami – głównie przy Zespole Parlamentarnym ds. Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży. Bierze udział w debatach, konferencjach dot. psychiatrii, bo wierzy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie ją naprawić.
Jest również bohaterką książki Justyny Sucheckiej pt. „Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze” oraz kampanii „Młode Głowy”.

Angelika Friedrich

Nastoletni Azyl

 

 

Zarejestrowany pracownik socjalny i akredytowany lider CMI z doświadczeniem w ustawowym zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, ochronie i zapewnianiu jakości. Zaangażowana w rozwój i doskonalenie praktyki, umożliwia rozwój zawodowy i osobisty innym poprzez refleksyjną praktykę i edukację. Szczególnie interesuje się ramami praktyki pracy socjalnej, zarządzaniem zmianą, kryminologią i psychologią.

Sarah Hall

Nib SharedVision Ltd.

 

 

 

 

 

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Były kierownik pierwszego w Polsce Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Jest autorem publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii.

Ryszard Izdebski

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

 

 

 

 

 

 

Maja Jabłońska

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Doktor w zakresie psychologii klinicznej dziecka. W latach 1990-1993 pracowała jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2001 kierowała miejskim Centrum Terapii Rodzin w Żywcu, a od 2001 roku prowadzi prywatną poradnię psychologiczną dla dzieci i ich rodzin ITEM-Centrum Psychologiczne. W latach 2013-2016 założyła pierwszą publiczną poradnię dla dzieci z FASD w szpitalu św. Ludwika w Krakowie i pracowała tam. W badaniach naukowych badała wpływ alkoholu na rozwijający się mózg i wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem opisała profil biochemiczny mózgu u dzieci narażonych na alkohol w okresie prenatalnym z wykorzystaniem spektroskopii protonowej HMRS. Z zakresu psychologii klinicznej dziecka przygotowała rozprawę doktorską, którą skutecznie obroniła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje z dziećmi adoptowanymi z zaburzeniami przywiązania, z dziećmi z FASD i z dziećmi, które doświadczyły wczesnej traumy. Opracowała model pomocy i wsparcia dla dzieci z zaburzeniami przywiązania i FASD i ich adopcyjnych rodziców. W latach 1995 – 2022 była ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, obecnie jest ekspertem w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od listopada 2023 jest szefem zespołu prowadzącego Polski Instytut Traumy, który ściśle współpracuje z dr Brucem Perry i założonym przez niego The Child Trauma Academy.

dr Teresa Jadczak-Szumiło

Polski Instytut Traumy, Item – Centrum Psychologiczne

 

 

 

 

Pracuje w Zakładzie Psychologii Sądowej IES, główny obszar zainteresowań to opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych dotyczące przede wszystkim świadków pokrzywdzonych (małoletnich i dorosłych), motywacji działania sprawców, odtwarzania sylwetki psychologicznej osób nieżyjących. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, prowadzi zajęcia z tej tematyki dla psychologów i prawników.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie

 

 

 

 

 

 

Psycholog, psychoterapeutka, seksuolog kliniczny, specjalistka psychoseksuolog oraz europejski psychoseksuolog (ECPS), doradczyni testowania w kierunku HIV/AIDS KC ds. AIDS. Na co dzień prowadzi psychoterapię oraz terapię seksualną, jak również szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego oraz seksualnego dla specjalistów zajmujących się zawodowo pomaganiem. Jest autorką badań i artykułów naukowych oraz dwóch książek: „Zmieniam się. Co się ze mną dzieje podczas dojrzewania” oraz „Seksolatki – jak rozmawiać z młodzieżą o seksie”.

Iza Jąderek

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

 

 

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim, absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women’s Human Rights Advocacy, Advocacy School on Gender and Politics ODHiR, programu szkoleniowego (2020-2022) Women’s Human Rights Training Institute, prelegentka konferencji TedX, laureatka plebiscytu Forbes Women in Law 2022. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie swoją wiedzą prawną wspiera działania rzecznicze oraz program Standardy Ochrony Dzieci.

Katarzyna Katana

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Antropolożka i badaczka, dr nauk humanistycznych, współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, certyfikowana praktyczka Trust-Based Relational Intervention TBRI, współautorka szkolenia MENTOR dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinne domy dziecka. Autorka i współautorka licznych publikacji, książek naukowych i artykułów prasowych poświęconych m.in. prawom dziecka, antropologii pokrewieństwa, pieczy zastępczej i adopcji.

dr Anna Krawczak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie psychotraumatologii (DeGPT e.V.), członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, nauczyciel dyplomowany. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w podejściu systemowym. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie poza zajęciami dydaktycznymi prowadzi badania w obszarze zachowań autodestruktywnych m.in.
samouszkodzeń oraz akceptacji rodzicielskiej.

dr Anna Kubiak

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Ekonomista, menadżer ochrony zdrowia. Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie: Nauki o Polityce Publicznej z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Rozwijała swoje kompetencje na gruncie studiów podyplomowych m.in. „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”, MBA, a także a także liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunku kosztów i controllingu w ochronie zdrowia i związane z TQM. Od 2002 r. nieprzerwanie związana z rynkiem ochrony zdrowia zarówno na gruncie praktycznym, jak i szkoleniowo-naukowym. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali oraz Członek Zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jest propagatorką koordynowanej opieki zdrowotnej, opartej na otoczeniu pacjenta i jego najbliższych kompleksowym wsparciem w procesie zdrowienia i prawidłowego rozwoju. Wyznaje zasadę, że na dobrostan psycho-fizyczny pacjentów wpływają takie czynniki jak wysoka jakość usług medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, ale też empatyczna i pełna szacunku postawa całego zespołu wobec pacjentów i ich opiekunów. Od ponad 13 lat kieruje Warszawskim Szpitalem dla Dzieci przy ul M. Kopernika (od 1 grudnia pod nazwą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” sp. z o.o.). Dba o wysoką jakość usług zdrowotnych z zakresu medycyny naprawczej, ale też realizuje działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz pacjentów szpitala, a także na gruncie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z sukcesem rozwija działalność na rzecz osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz z grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnościami. W 2018r. wyróżniona w konkursie „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia”, w 2019 roku otrzymała medal „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz w 2021r. uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.

Izabela Marcewicz-Jendrysik

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” sp. z o.o.

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za obszar pomocy prawnej i litygacji strategicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawnej ochrony dziecka.

Paulina Masłowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Z wykształcenia psycholożka, aktualnie koordynatorka zespołu Pomocy Głosowej w 116 111 – Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W Programie Pomocy Telefonicznej odpowiedzialna za zarządzanie zespołem konsultantów, zarządzanie obszarem merytorycznym pomocy głosowej oraz za współtworzenie strategii Programu Pomocy Telefonicznej. Aktywna konsultantka w 116 111- z doświadczeniem ponad 2373 godzin pracy na linii i uczestnictwem w ponad 150 interwencjach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dzieci.

Aneta Matuszewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach. Orzekała w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych. W okresie 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. odbyła staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Następnie delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełniła czynności początkowo w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka a aktualnie w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z ochroną praw dziecka, osób z niepełnosprawnościami, w tym osób pokrzywdzonych, w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Agnieszka Matysek

Sąd Rejonowy w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości

Psycholożka, psychoterapeutka, doktorka nauk społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Całościowego Szkolenia Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń́ Systemowych w Krakowie, Zaawansowanej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji i Pracowni Humanii, a także Szkolenia Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. W trakcie Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę̨ pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, prowadzi terapię dzieci oraz konsultacje z osobami dorosłymi. Prowadzi grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne, warsztatowe i szkoleniowe. Zaangażowana w realizację i propagowanie programu dla rodziców Lighthouse Parenting Programme w Polsce. Poza Fundacją psychoterapeutka prowadząca prywatny gabinet, w którym głownie pracuje z osobami dorosłymi i parami.

dr Agata Milik-Brzezińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, nauczyciel języka angielskiego.

Katarzyna Obuchowicz

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego

 

 

Adwokat. Prawnik w Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, odpowiadający za obszar pomocy prawnej. Mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich, sądach, prokuraturze w Gdańsku oraz dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Główny obszar zainteresowań to sprawy z zakresu prawa karnego i rodzinnego.

Katarzyna Ostrowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

‚Doktorka nauk socjologicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Kierowniczka i badaczka w projektach międzynarodowych oraz krajowych dotyczących migracji, polityk i edukacji. Głównymi jej zainteresowaniami są socjologia migracji i socjologia dzieciństwa.

dr Anzhela Popyk

Uniwersytet SWPS, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka systemowo-psychodynamiczna w trakcie szkolenia. Zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie w ramach gdańskiego Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii najmłodszych podopiecznych. Specjalizuje się w pracy z traumą wczesnodziecięcą. Szczególnie zainteresowana paradygmatem psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT), zaangażowana w realizację i propagowanie programu dla rodziców Lighthouse Parenting w Polsce. Współpracuje z Centrum Terapii Traumy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Karolina Putz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Twórca Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu. Autor ustawy antyprzemocowej. Inicjator Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doktor nauk prawnych. Wykładowca na Wydziale Prawa UKSW w Warszawie oraz w Instytucie Prawa AKSiM w Toruniu.

dr Marcin Romanowski

Ministerstwo Sprawiedliwości

Psycholog, psychoterapeutka, przez trzydzieści lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań naukowych: mechanizmy rządzące psychoterapią, geneza chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju i zaburzeń obrazu ciała oraz analiza ukrytych form przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz (red.) Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

 

Działaczka społeczna i samorzeczniczka, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini „Nastoletniego Azylu” – inicjatywy edukacyjnej w zakresie zdrowia psychicznego, członkini Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bohaterka kampanii MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Weronika Snoch

Nastoletni Azyl

 

 

 

 

Psycholożka kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka par i rodzin. Pracowała w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie specjalizującym się w terapii rodzin na terenie domu pacjenta, zajmując się między innymi problematyką dziecka krzywdzonego, funkcjonującego w tzw. rodzinie wieloproblemowej. Współtworzyła Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha i prowadziła jego oddział nastawiony na pracę z rodzinami zagrożonymi marginalizacją w Nowej Hucie. Założyła i koordynowała pracą Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jako superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego prowadzi superwizje indywidualne i zespołów, szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Szkoły Psychoterapii Dialog, a także zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie SWPS. Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Psychoterapia” SNP PTP w którym prezentuje sylwetki psychoterapeutów. Interesuje ją problematyka profesjonalnego rozwoju, a także wypalenia zawodowego psychoterapeutów.

Wanda Szaszkiewicz

Szkoła Psychoterapii Dialog w Warszawie

 

 

Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. W 2019 odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest koordynatorką zespołu klinicznego Centrum Pomocy Dzieciom. Specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów.
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu traumy i psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Od wielu lat koordynuje rozwój programu „Rodzic jak Latarnia morska – terapia grupowa oparta na mentalizacji” w filiach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w kolejnych placówkach klinicznych. W ostatnim czasie uzyskała tytuł superwizora i trenera programu Lighthouse Parenting Programme MBT.

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, członek parlamentarnych grup bilateralnych: polsko-litewskiej, polsko-francuskiej, polsko-izraelskiej, wiceprzewodnicząca grupy polsko-brytyjskiej. Przewodnicząca komisji łączności z Polakami za granicą, członek komisji polityki społecznej i rodziny, a także podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych w Sejmie VIII kadencji.

Anna Schmidt

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii UJ CM

 

 

 

Radca prawny. Specjalistka ds Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, gdzie zajmuje się dostępem dzieci do wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej przez wiele lat współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Zdobywała doświadczenie także w innych organizacjach pozarządowych, kancelariach radcowskich oraz w prokuraturze. Prowadziła też badania aktowe nt. udziału małoletnich w postępowaniach sądowych. Autorka publikacji o ochronie prawnej dziecka. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmowały zawsze praca z dzieckiem i jego rodziną oraz reprezentacja małoletnich w sprawach karnych i rodzinnych.

Olga Trocha

UNICEF

 

 

 

 

Biegła sądowa, kierowniczka Zakładu Psychologii Sądowej IES, specjalizuje się w sprawach karnych dot. m. in. zeznań świadków pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym (małoletnich i dorosłych), uwarunkowaniami psychospołecznymi tych zeznań, a także w sprawach dot. sprawców tego rodzaju przemocy. Prowadzi szkolenia i kursy z tego zakresu dla prawników i psychologów (UJ, UAM, SWPS, KSSiP). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zagadnień psychologii sądowej.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie


 

Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Pracuje z młodzieżą, rodzicami i rodzinami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii.

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

Doktor socjologii, koordynator Działu Badawczego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje również na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do dobrostanu i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących tych zagadnień, jak również kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone” i członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji “Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

dr Szymon Wójcik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski

Adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, członek GREVIO, autor komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

dr Grzegorz Wrona

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wrona

Psycholożka, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, instruktorka harcerska. W Związku Harcerstwa Polskiego pełni rolę kierowniczki Wydziału Wsparcia Psychologicznego, odpowiedzialnego za prowadzenie harcerskiej telefonicznej linii wsparcia psychologicznego – Strefy Pomocy. Aktywnie współtworzyła aktualizację Polityki Bezpieczeństwa Dzieci, młodzieży i Dorosłych w ZHP oraz wspiera jej wdrożenie w całej organizacji.

Katarzyna Zgódko

Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Wykłada na uczelniach wyższych.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Związana z sektorem obywatelskim od ponad 25 lat, a z ekonomią społeczna od ponad 15tu. Jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmując się ich rozwojem misyjnym, programowym, ekonomicznym oraz współpracy z otoczeniem, w który znaczącą rolę odgrywa samorząd. Od 10 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer i Prove it PL). Od 2018 roku jest także doradcą tematycznym w projekcie SIRES, w którym wpiera regiony w zakresie koordynacji ekonomii społecznej i usług społecznych. Obecnie ściśle współpracuje z ROPS Wielkopolska i wraz z zespołem prowadzi procesy w 6 Centrach Usług Społecznych. Współtworzyła także Akademii DI cykl 5 sesji szkoleniowych dla przedstawicieli ROPS w zakresie programowania nowej perspektywy w kontekście usług społecznych i DI. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Obecnie wypracowała rozwiązania dla franczyzy społecznej na Modelu Pubów Spółdzielczych zatrudniających OzN, widząc w nich szansę na efekt skalowania i rozwoju przedsiębiorców społecznych. Członek KM POWER, KM RPO na Mazowszu, oraz nominowana do KM KPO. Od 10 lat jest ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Karolina Cyran-Juraszek

FRSO, OZRSS

 

 

 

 

 

 

Dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, specjalizuje się w tematyce edukacyjnej, polityki społecznej. W zawodzie od 20 lat.

Paulina Nowosielska

Dziennik Gazeta Prawna

 

 

 

 

 

 

Z wykształcenia prawniczka, a niebawem także psycholożka. W Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalistka do spraw komunikacji, odpowiedzialna za wsparcie psychoedukacyjne dzieci i młodzieży oraz komunikację z nimi poprzez social media, a także konsultantka on-line. Aktualnie z misją kształtowania wśród młodych ludzi aktywnych postaw nakierowanych na wrażliwość i troskę o zdrowie psychiczne.

Katarzyna Talacha

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy