PRELEGENCI

 

Terapeuta rodzinny i wykładowca pracy socjalnej na Uniwersytecie Dalhousie w Kanadzie, na którym kieruje Katedrą Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności oraz Centrum Badań nad Rezyliencją. Dzięki swoim badaniom dotyczącym rezyliencji, prowadzonym na całym świecie i w różnych kulturach, stał się jednym z czołowych naukowców w tym obszarze. Autor 17 książek adresowanych do rodziców, pedagogów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawców.

 

dr Michael Ungar

Uniwersytet Dalhousie, Kanada

Doktor psychologii klinicznej. Posiada specjalizację w zakresie terapii uzależnień i problemów rodzin dysfunkcyjnych. Autorka książek psychologicznych, w tym dla dzieci: „Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie”. Aktywnie działa w Kongresie Kobiet oraz w Fundacji na Rzecz Różnorodności „a/typowi”.

dr Ewa Woydyłło Osiatyńska

Fundacja Batorego

Profesor pediatrii i dyrektor Instytutu CARES (Child Abuse Research Education & Service) na amerykańskim Rowan University. Międzynarodowy autorytet w dziedzinie medycznej oceny dzieci wykorzystywanych seksualnie. Opublikował pierwszy artykuł naukowy w literaturze medycznej na temat leczenia urazów w okolicy analnej i genitalnej. W 2019 roku Amerykańska Akademia Pediatrii opublikowała wydanie czwarte podręcznika pod jego redakcją, Medical Evaluation of the Sexually Abused Child: A practical guide.

prof. dr Martin A. Finkel

Uniwersytet Rowan, USA


 Absolwentka socjologii, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Trenerów Stowarzyszenia „Wspólna”. Współautorka „Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, „Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Postępów deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”. Kieruje Fundacją Polki Mogą Wszystko. Od 2004 r. związana z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Joanna Luberadzka – Gruca

Fundacja Polki Mogą Wszystko


Doświadczona psychoterapeutka, która od 1991 roku pracuje z rodzinami po rozstaniu . Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich. Na podstawie uznanych teorii i praktyki terapeutycznej opracowała nowe sposoby pracy z dziećmi doświadczającymi alienacji i jest uważana za wybitną ekspertkę w tej dziedzinie. Jest współautorką książki Understanding Parental Alienation: Learning to cope, helping to heal (Charles C Thomas, 2017), a jej wpływowy blog ma czytelników na całym świecie

Karen Woodall

Family Separation Clinic, Wielka Brytania

Ukończył studia magisterskie w dziedzinie psychoterapii psychodynamicznej, a od 1999 roku pracuje z rodzinami po rozstaniu. Poza pracą terapeutyczną z rodzinami doświadczającymi alienacji, Nick występuje jako biegły sądowy przed brytyjskimi sądami. Prowadzi intensywne prace nad polityką rodzinną i opracowuje nowe usługi dla rządu Wielkiej Brytanii. W przeszłości był ekspertem do spraw rodzicielstwa i autorem serwisu BBC Online. Jest współautorem książki Understanding Parental Alienation: Learning to cope, helping to heal (Charles C Thomas, 2017).

Nick Woodall

Family Separation Clinic, Wielka Brytania


Doktor nauk humanistycznych, psycholog i filozof, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i EUI we Florencji. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny prawa i psychologii i etyki zawodowej..

dr Magdalena Najda

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


Z wykształcenia psycholożka, z powołania towarzyszka, Coach’yca PCC ICF, Trenerka oraz Facylitatorka Playing BIG wg. Tary Sophi Mohr. Miłośniczka żeńskich końcówek w nazwach zawodów. Odważna kobieta. Towarzyszy innym w odważnym urzeczywistnianiu swojego JA w karierze & przywództwie. Wspiera liderki i liderów w budowaniu odporności psychicznej. Przez kilka lat była zaangażowana społecznie w działania na rzecz rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. 

Marta Iwanowska – Polkowska

Manufaktura Rozwoju


Dziennikarka i trenerka specjalizującą się w rozwoju zdolności przywódczych poprzez uważność i psychologię pozytywną. Dyrektor programowy w WellCome Institute, gdzie tworzy autorskie programy rozwojowe dla międzynarodowych firm, oraz matka założycielka Wyspy Spokoju – platformy wspierającej praktyków mindfulness w utrzymaniu nawyku regularnej medytacji. Jest czołowym europejskim ekspertem w dziedzinie uważności, redukcji stresu i regulacji emocji. Wcześniej zajmowała kierownicze stanowiska w projektach medialnych w druku, telewizji i Internecie. Jej pierwsza książka, pt „Wyspa Spokoju – jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach” wyszła wiosną 2021.

/figcaption>

Zuzanna Ziomecka

Wyspa Spokoju, WellCome Institute

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Fundacji od 1996 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci, przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej, jest wykładowczynią na Uniwersytecie Medycznym oraz na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. W FDDS odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Doktorka socjologii. Adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych UW w latach 1991-2007. Założycielka i redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” w latach 2002-2017. Członkini rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka i współautorka badań i publikacji na temat problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Laureatka nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii działalność społeczna w 2017 r.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada Certyfikat PARPA ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Certyfikat Superwizora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i Akademii Ignatianum.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Dziennikarka i pedagożka resocjalizacji. Autorka ponad trzystu reportaży radiowych i telewizyjnych o tematyce społecznej. Założycielka Fundacji po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i doświadczającą bezdomności.

Agnieszka Sikora

Fundacja po DRUGIE


Badaczka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej. Związana od 2009 r. ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian i od 2018 r. z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Anna Krawczak

Stowarzyszenie Nasz Bocian

Psycholog, pedagog. Absolwentka Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Europeistyka w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kurs Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz komunikacji. Koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej w FDDS.

Paula Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej. Jest współautorką wielu materiałów edukacyjnych i kampanii społecznych w programie Dziecko w sieci.

Anna Czołnik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz jako interwent kryzysowy. Zajmuje się również szkoleniem stażystów i profesjonalistów w tematyce pomocy psychologicznej oraz superwizją ich pracy w tym obszarze. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w tematyce rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, czy zagrożeń online i hejtu. Odbyła także staż w Dziale prawnym Fundacji i towarzyszy klientom podczas rozpraw sądowych.

Michalina Kulczykowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Pierwsza polska nauczycielka Jogi świadomej traumy – terapeutycznej, potwierdzonej klinicznie interwencji dla osób z doświadczeniem CPTSD, traumy złożonej i rozwojowej. Certyfikowana i objęta superwizją przez Center for Trauma and Embodiment. Prowadzi jedyne w Polsce kursy autorstwa Justice Resource Institute i wprowadza nowatorskie zastosowania jogi oraz praktyk opartych na uważności. Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Carolina Const

Sister Moon


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini czterech kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz od 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej dla różnych grup profesjonalistów. Jest autorką artykułów i publikacji nt. praw małoletnich pokrzywdzonych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy