PRELEGENCI

 

Kierownik Zakładu ds. Przywiązania i Opieki Perinatalnej w Oxford Health NHS Foundation Trust, Oxford, Wielka Brytania. Ekspert w specjalistycznej ocenie relacji rodzic-dziecko, przywiązania, oceny i leczenia rodziców krzywdzących dzieci. Pomysłodawca Lighthouse Mentalization Based Treatment-Parenting Programme − programu terapii opartej na mentalizacji, a także superwizor MBT Anna Freud Center. Autor obrazkowej książki All at Sea. There’s a New Baby in the Family, która pomaga rodzicom małych dzieci rozmawiać z nimi o ich marzeniach, koszmarach i ich złożonych emocjonalnych reakcjach na pojawienie się nowego dziecka w rodzinie.

Gerry Byrne

Oxford Health NHS Foundation Trust

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie kieruje Zespołem Hospitalizacji Domowej. Obecnie tworzy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wieliczce. Przewodniczący Zarządu Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”. Laureat Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w 2019 roku.

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Jagielloński – CM

Pracownik naukowo-dydaktyczny WNEiZ UMK w Toruniu, psycholog kliniczny i rodzinny, praktyk SE, dr psychologii Insytutu Psychologii UAM Poznań. Ponad 25 lat praktyki szkoleniowo-edukacyjnej oraz psychologiczno-terapeutycznej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej, zwłaszcza w traumie i kryzysie; trener i kotrener w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.

dr Lidia Chylewska-Barakat

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Seksuolog kliniczny, pedagog, doradca rodzinny, certyfikowany doradca w zakresie HIV/AIDS, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. W 2017 roku wybrany w ramach plebiscytu tygodnika Pulsu Medycyny jako jeden ze stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Autor licznych badań z zakresu seksualności człowieka.

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Uniwersytet Zielonogórski

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów House of Skills, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada za działania z zakresu public relations oraz jest członkinią Zarządu. Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów dotyczących praw dziecka i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją w pomocy dziecku i rodzinie. Zajmuje się obszarem relacji między dorosłymi i dziećmi. Wspiera rodziców oraz profesjonalistów. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. Pisze artykuły i książki (m.in. “Dziecko z bliska”, “Dziecko z bliska idzie w świat” oraz “Nowe wychowanie seksualne”). Współzałożycielka poradni „Bliskie Miejsce” w Warszawie.

Agnieszka Stein

Bliskie Miejsce

Psycholog, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła pięcioletnie studia podyplomowe z psychoterapii dzieci i młodzieży w Heidelbergu. Łączy pracę naukową z pracą kliniczną. Jest superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest autorką kilku książek, m.in.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (GWP), Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń (Scholar) i Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar).

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Uniwersytet Warszawski

 

 

 

 

 

Spełniony mąż Natalii, szczęśliwy tata Wiwi, Jaśka i Józka. Na co dzień Reżyser Kina Akcji – twórca opraw graficznych programów TV i krótkich form filmowych, motion designer, specjalista od efektów specjalnych. W necie istnieje jako EpickiMaciek – twórca m.in. vloga Tatanka. Członek rodzinnego socialmediowego teamu “Drużyna B”. Współautor (wraz z żoną) wspierającego relacje kalendarza “Cały Rok Współżycia” i albumu “50 Pierwszych Rocznic”. Entuzjasta pizzy, burgerów i kina pełnego eksplozji. Nie lubi spać. W wolnych chwilach udaje, że uprawia sport. Żona twierdzi, że ma specyficzne poczucie humoru.

Maciej Białobrzeski 

Epicki Maciek, Drużyna B

 

 

 

Psycholog, biegły sądowy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin, a także wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada rekomendacje PTP w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków. Autorka publikacji związanych z udziałem dziecka w procedurach karnych i cywilnych.

Alicja Budzyńska 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka wydziału prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2015r. radca prawny, należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Od 2011 r. współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Brała udział w pracach nad stworzonymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, standardami wysłuchań dzieci. Współprowadząca warsztaty dla dzieci dotyczące praw dzieci oraz przeciwdziałania dyskryminacji rówieśniczej.

Aleksandra Ejsmont

Indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem praw osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku została wybrana Obywatelskim Sędzią Roku w konkursie organizowanym przez Fundację Court Watch Polska.

Dorota Hildebrand-Mrowiec

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

Joanna Klocek– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Psycholog, seksuolog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci, psychoterapią dzieci i dorosłych oraz świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Biegły sądowy, wydaje opinie sądowo-psychologiczne. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy dzieciom krzywdzonym, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Joanna Klocek

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej i szereg innych. Opiniuje w sprawach z udziałem dzieci na zlecenia sądów i prokuratur. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Autorka lub współautorka programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla młodzieży. Współtworzy ośrodek terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i rodzin Poza Centrum DOM.

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalista ds. projektów edukacyjnych w programie Dziecko w Sieci, współautor materiałów edukacyjnych, prelegent oraz trener z tematyki zagrożeń online. Zaangażowany w organizację Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Ukończył Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. Streetworker w Stowarzyszeniu Program Stacja, pracujący z młodymi osobami w kryzysie.

Maciej Kępka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Od 1997 roku związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – członek zarządu, koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pierwszej polskiej kampanii na temat zagrożeń dla dzieci online „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” oraz wielu innych: „Sieciaki”, „Stop Cyberprzemocy”, „Mama, Tata, Tablet”, „Pomyśl zanim wrzucisz”, „Uważni Rodzice”. W 2014 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w kształtowaniu polskiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Jezuita, doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), mgr. klinicznej pracy socjalnej (Boston College). Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie, psychoterapeuta związany z Centrum Dobrej Terapii.

ks. dr Jacek Prusak

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum

Doktor nauk humanistycznych, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Dyrektor Pracowni Dialogu. Przewodnicząca Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

dr Barbara Smolińska

Pracownia Dialogu

Licencjonowany Pracownik Socjalny. Absolwentka University of Oklahoma ze specjalizacją w pracy socjalnej i psychologii. Kierownik programu ochrony dzieci w multidyscyplinarnym projekcie Family T.R.E.E. w Oklahoma City, którego celem jest udoskonalenie procedur ochrony dzieci. Psychoterpuetka, ukończyła szkolenie Child and Adolescent Trauma Screen (CATS), Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) oraz Trust-Based Relational Intervention (TBRI). Coach techniki mówca-słuchacz.

Ewelina Ignaczak

Służby Ochrony Dzieci w Oklahomie

 

 

Doktor nauk humanistycznych, pedagożka specjalna, edukatorka seksualna, psychoterapeutka. Członkini ZG Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i redaktor prowadząca czasopismo „Terapia Specjalna dzieci i dorosłych”. Trenerka warsztatów na temat seksualności. Autorka książek m.in.: Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli; Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pakietów edukacyjnych O dojrzewaniu. Chłopcy, O dojrzewaniu. Dziewczęta oraz Poznać i zrozumieć uczucia. Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne.

dr Izabela Fornalik

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

Psycholog, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz psychologa szkolnego w IV LO w Szczecinie. Przez dziesięć lat pracowała jako psycholog z uczniami z obniżoną sprawnością intelektualną w obszarze seksualności i rożnego rodzaju traumy. Głównym obszarem aspiracji naukowych i pracy praktycznej są uwarunkowania zdrowia seksualnego i nieprawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze seksualności oraz style emocjonalnego funkcjonowania młodego człowieka w sytuacjach trudnych.

dr Elżbieta Pieńkowska

Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zajmuje się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych oraz terapią dorosłych. Prezes TPD Zarządu Dzielnicowego na Białołęce. Superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi zajęcia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z rozpoznawania, interwencji. Współautorka i realizatorka programu grupowej pracy, skierowanego do dzieci doświadczających przemocy i ich niekrzywdzących opiekunów.

Beata Ciejka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką oraz z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prawnik oraz koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku” w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autorka oraz współautorka artykułów nt. udziału dziecka w procedurach prawnych oraz raportów naukowo-badawczych z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Reprezentuje dzieci w postępowaniach karnych.

Monika Horna – Cieślak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dyrektor ds. psychoterapeutycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa Bielany. Psycholog, psychoterapeuta systemowy w wieloletnim stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Naukowo zajmuje się tematyką zaburzeń osobowości w wieku rozwojowym

dr Kamila Lenkiewicz

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany

 

 

Psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała w II Klinice Psychiatrii UM w Warszawie oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie. Od 2015 r związana jest z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pełni rolę konsultanta psychiatry.

Marta Niedźwiedzka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA zajmuje się terapią osób dorosłych oraz terapią rodzin, prowadzi grupę terapeutyczną dla osób doznających przemocy, trener w mieszkaniu interwencyjno- terapeutycznym dla rodzin doznających przemocy.

Anna Koszałkowska

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku

Pedagog. Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Laureat Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Laureat nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty. 

Ryszard Izdebski

Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”

Psycholog kliniczna, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Superwizora Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Specjalisty Terapii Środowiskowej. Pełniła funkcję konsultanta małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracowała jako terapeutka rodzin w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Obecnie prowadzi psychoterapię osób indywidualnych, rodzin oraz par w Centrum Psychoterapii sc w Krakowie. Jest współautorką programu pracy z rodziną z przemocą i publikacji na ten temat.

Wanda Szaszkiewicz

Centrum Psychoterapii w Krakowie

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w FDDS. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka IPSIR UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze), certyfikowana trenerka. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego MZ. Od 15 lat współpracuje z NGO specjalizującymi się świadczeniem pomocy zdalnej. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W FDDS odpowiada m.in. za działanie telefonu zaufania 116111 oraz 800100100.

Lucyna Kicińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog sądowy, wieloletni kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Członek Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, członek Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP, wykładowca Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, w tym dotyczących problematyki małoletnich ofiar przestępstw seksualnych oraz zeznań pokrzywdzonych.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

 

 

Biegły psycholog. Specjalizuje się m.in. w opracowywaniu ekspertyz w sprawach wykorzystania seksualnego, dotyczących zarówno ofiar, jak i sprawców. Prowadzi szkolenia dla prawników w ramach Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada rekomendacje PTP w zakresie problematyki związanej z procesem karnym i cywilnym. Autorka licznych publikacji z zakresu problematyki psychologii sądowej.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

 

 

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Konsultantka w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 oraz specjalistka ds. pomocy telefonicznej i online młodym osobom w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku INTRA. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. Współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do osób w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Aneta Sygnecka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psychoterapeutka tańcem i ruchem, nauczyciel w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Klaun medyczny w Fundacji „Czerwone Noski. Klown w Szpitalu”. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w Centrum Psychoterapii w Warszawie, w Domu Pomocy Społecznej i w placówkach przedszkolnych. Pracuje z dziećmi i z dorosłymi. Praktykę prywatną prowadzi w Ośrodku Psychoterapii i Coachingu „InnerGarden”. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę prowadząc grupową psychoterapię tańcem i ruchem dla podopiecznych fundacji.

Anna Olejnik

Polski Instyut Psychoterapii Tańcem i Ruchem

 

 

 

Psycholog, socjoterapeutka, terapeutka, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4,5 szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci i dorosłych. W FDDS zajmuje się również świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Posiada doświadczenie pracy z dzieckiem i rodziną w Pogotowiu Opiekuńczym i Domach Dziecka.

Patrycja Nalazek

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Radca prawny, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, organizatorka Okrągłego Stołu do walki z patotreściami w Internecie przy RPO. Odpowiedzialna jest za postępowania sądowe o precedensowym wymiarze, do których przystępuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przed objęciem funkcji Głównej Koordynatorki: adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.

Zuzanna Rudzicińska-Bluszcz

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

Psychiatra, kierownik Oddziału Zapobiegania Nawrotom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po ludzku”, zajmuje się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych. Konsultant w organizacjach zajmujących się przemocą w rodzinie: w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Ośrodku dla Ofiar Przemocy „Dom”, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Joanna Krzyżnowska-Zbucka

Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

 

Kulturoznawczyni, antropolożka i doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Przez wiele lat sprawowała funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia na rzecz Leczenia
Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, którego nadal jest członkinią.

Anna Krawczak

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ; członek zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji; w latach 1999-2017 pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego – w ostatnich latach na stanowisku głównego specjalisty ds. orzecznictwa; autor komentarzy, monografii i artykułów z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i prawa medycznego, jak też współautor opinii prawnych składanych w toku procesu legislacyjnego.

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Uniwersytet Jagielloński 

 

 

 

Kurator specjalista, kierownik I ZKSS w SR dla Wrocławia-Fabrycznej, delegat do Krajowej Rady Kuratorów, wykładowca KSSIP i WSH-E w Brzegu, współzałożyciel i przez trzy kadencje prezes a obecnie wiceprezes DSKS FRONTIS, jeden z pomysłodawców i redaktorów portalu kurator.info., autor opracować z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i kurateli sądowej.

Aleksander Samek

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

 

 

Pedagog społeczny, praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi. Posiada trzynastoletnie doświadczenie pracy w brytyjskich służbach społecznych jako diagnostyczny pracownik socjalny, pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, oraz długoletnie doświadczenie pracy w zespołach oceny i wspierania rodzin zastępczych w Wielkiej Brytanii. Obecnie przeprowadza oceny rodzicielskie oraz oceny opiekunów specjalnych rodzin polskich na potrzeby brytyjskich postępowań opiekuńczych.

Joanna Gorczowska

Systemic Solutions – International Social Work Services

 

 

Psychoterapeutka pracująca w Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży w Zagrzebiu (Chorwacja), które specjalizuje się w pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy i ich rodzinami. Superwizorka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzonego przez organizację pozarządową Brave Phone. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Zarządzania Komunikacją w Zagrzebiu oraz na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Ukończyła szkolenie w terapii poznawczej –behawioralnej zorientowanej na traumę oraz w podejściu Gestalt. W trakcie szkolenia w podejściu Somatic Experiencing i terapii poprzez zabawę (Play therapy).

Ana Marija Spanic

Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży w Zagrzebiu, Chorwacja

 

 

 

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie, specjalizujący się w ściganiu przestępstw z nienawiści popełnianych z wykorzystaniem Internetu. Od 20 lat instruktor harcerski, współautor programów edukacyjnych poświęconych aktywności obywatelskiej, ochronie i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz dialogowi międzykulturowemu.

Maciej Młynarczyk

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie

Socjolożka, neofilolożka, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowego studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Trenerów House of Skills. Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W FDDS koordynuje również Politykę Ochrony Dzieci. W latach 2010-2017 była członkinią grupy roboczej ds. wspierania rodziny przy europejskiej organizacji Eurochild.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy