PRELEGENCI

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoterapeuta, biegły sądowy. Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności rozwoju seksualnego człowieka, seksualności dziecięcej, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm; Masturbacja dziecięca. Od diagnozy do interwencji; Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa. Praktyczna analiza teoretyczna.

prof. dr hab. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

 

 

 

 

 

Model, influencer, twórca platformy110299r, mówca.

Łukasz Bogusławski

Młode Głowy

 

 

Służył jako funkcjonariusz policji, ma ponad 35-letnie doświadczenie w przywództwie organizacyjnym, zarządzaniu i innowacjach, a także w profesjonalnej praktyce ochrony. Spędził większość swojej kariery jako detektyw, służąc przez 11 lat jako nadinspektor detektywów, prowadząc i zarządzając dochodzeniami w sprawie zabójstw oraz poważnych i zorganizowanych przestępstw, które obejmowały dochodzenia w sprawie ochrony dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnego traktowania. Pracował w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Nigel Boulton

Nib SharedVision Ltd.

 

 

 

 

 

 

Doświadczona liderka pracy socjalnej, obecnie pełni funkcję kierownika ds. zarządzania dochodzeniami w ramach operacji Lemur Alpha, która jest krajowym dochodzeniem w sprawie złożonych nadużyć w Wielkiej Brytanii na rzecz dzieci i młodych dorosłych z niepełnosprawnościami i złożonymi potrzebami. Reprezentuje dzieci i dorosłych jako National Social Work Lead w Strategic Independent Advisory Group (SIAG) dla British Transport Police, która nadzoruje krajową infrastrukturę transportową w Wielkiej Brytanii.

Marisa de Jager

Nib SharedVision Ltd.

Certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 6 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (2005-2022); certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ i PARPA); redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia” poświęconego problematyce przemocy; członkini Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (aktualna kadencja 2022-2025).

Renata Durda

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

 

 

Działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). W 2023 roku znalazła się w gronie finalistów i finalistek listy „25 under 25” Forbesa – w kategorii „Pozytywny Wpływ”. Współpracuje z naukowcami przy RESQL (system zapobiegania przemocy w szkole). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Na co dzień współpracuje z fundacjami, instytucjami, politykami i polityczkami – głównie przy Zespole Parlamentarnym ds. Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży. Bierze udział w debatach, konferencjach dot. psychiatrii, bo wierzy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie ją naprawić.
Jest również bohaterką książki Justyny Sucheckiej pt. „Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze” oraz kampanii „Młode Głowy”.

Angelika Friedrich

Nastoletni Azyl

 

 

Zarejestrowany pracownik socjalny i akredytowany lider CMI z doświadczeniem w ustawowym zarządzaniu operacyjnym i strategicznym, ochronie i zapewnianiu jakości. Zaangażowana w rozwój i doskonalenie praktyki, umożliwia rozwój zawodowy i osobisty innym poprzez refleksyjną praktykę i edukację. Szczególnie interesuje się ramami praktyki pracy socjalnej, zarządzaniem zmianą, kryminologią i psychologią.

Sarah Hall

Nib SharedVision Ltd.

 

 

 

 

 

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Były kierownik pierwszego w Polsce Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzin z przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Jest autorem publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze i projekty z dziedziny psychoterapii.

Ryszard Izdebski

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid

 

 

 

 

 

 

Maja Jabłońska

Doktor w zakresie psychologii klinicznej dziecka. W latach 1990-1993 pracowała jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994-2001 kierowała miejskim Centrum Terapii Rodzin w Żywcu, a od 2001 roku prowadzi prywatną poradnię psychologiczną dla dzieci i ich rodzin ITEM-Centrum Psychologiczne. W latach 2013-2016 założyła pierwszą publiczną poradnię dla dzieci z FASD w szpitalu św. Ludwika w Krakowie i pracowała tam. W badaniach naukowych badała wpływ alkoholu na rozwijający się mózg i wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem opisała profil biochemiczny mózgu u dzieci narażonych na alkohol w okresie prenatalnym z wykorzystaniem spektroskopii protonowej HMRS. Z zakresu psychologii klinicznej dziecka przygotowała rozprawę doktorską, którą skutecznie obroniła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje z dziećmi adoptowanymi z zaburzeniami przywiązania, z dziećmi z FASD i z dziećmi, które doświadczyły wczesnej traumy. Opracowała model pomocy i wsparcia dla dzieci z zaburzeniami przywiązania i FASD i ich adopcyjnych rodziców. W latach 1995 – 2022 była ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, obecnie jest ekspertem w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od listopada 2023 jest szefem zespołu prowadzącego Polski Instytut Traumy, który ściśle współpracuje z dr Brucem Perry i założonym przez niego The Child Trauma Academy.

dr Teresa Jadczak-Szumiło

Polski Instytut Traumy, Item – Centrum Psychologiczne

 

 

 

 

 

 

Iza Jąderek

 

 

 

 

Pracuje w Zakładzie Psychologii Sądowej IES, główny obszar zainteresowań to opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych dotyczące przede wszystkim świadków pokrzywdzonych (małoletnich i dorosłych), motywacji działania sprawców, odtwarzania sylwetki psychologicznej osób nieżyjących. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii sądowej, prowadzi zajęcia z tej tematyki dla psychologów i prawników.

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie

 

 

 

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim, absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women’s Human Rights Advocacy, Advocacy School on Gender and Politics ODHiR, programu szkoleniowego (2020-2022) Women’s Human Rights Training Institute, prelegentka konferencji TedX, laureatka plebiscytu Forbes Women in Law 2022. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie swoją wiedzą prawną wspiera działania rzecznicze oraz program Standardy Ochrony Dzieci.

Katarzyna Katana

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Antropolożka i badaczka, dr nauk humanistycznych, współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, certyfikowana praktyczka Trust-Based Relational Intervention TBRI, współautorka szkolenia MENTOR dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinne domy dziecka. Autorka i współautorka licznych publikacji, książek naukowych i artykułów prasowych poświęconych m.in. prawom dziecka, antropologii pokrewieństwa, pieczy zastępczej i adopcji.

dr Anna Krawczak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie psychotraumatologii (DeGPT e.V.), członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, nauczyciel dyplomowany. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w podejściu systemowym. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie poza zajęciami dydaktycznymi prowadzi badania w obszarze zachowań autodestruktywnych m.in.
samouszkodzeń oraz akceptacji rodzicielskiej.

dr Anna Kubiak

Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Ekonomista, menadżer ochrony zdrowia. Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w dziedzinie Nauk Społecznych w dyscyplinie: Nauki o Polityce Publicznej z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń oraz organizacji i finansowania ochrony zdrowia. Rozwijała swoje kompetencje na gruncie studiów podyplomowych m.in. „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”, MBA, a także a także liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunku kosztów i controllingu w ochronie zdrowia i związane z TQM. Od 2002 r. nieprzerwanie związana z rynkiem ochrony zdrowia zarówno na gruncie praktycznym, jak i szkoleniowo-naukowym. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali oraz Członek Zarządu Mazowieckiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Jest propagatorką koordynowanej opieki zdrowotnej, opartej na otoczeniu pacjenta i jego najbliższych kompleksowym wsparciem w procesie zdrowienia i prawidłowego rozwoju. Wyznaje zasadę, że na dobrostan psycho-fizyczny pacjentów wpływają takie czynniki jak wysoka jakość usług medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, ale też empatyczna i pełna szacunku postawa całego zespołu wobec pacjentów i ich opiekunów. Od ponad 13 lat kieruje Warszawskim Szpitalem dla Dzieci przy ul M. Kopernika (od 1 grudnia pod nazwą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” sp. z o.o.). Dba o wysoką jakość usług zdrowotnych z zakresu medycyny naprawczej, ale też realizuje działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz pacjentów szpitala, a także na gruncie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z sukcesem rozwija działalność na rzecz osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz z grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnościami. W 2018r. wyróżniona w konkursie „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia”, w 2019 roku otrzymała medal „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawany przez Ministra Zdrowia oraz w 2021r. uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.

Izabela Marcewicz-Jendrysik

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” sp. z o.o.

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za obszar pomocy prawnej i litygacji strategicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawnej ochrony dziecka.

Paulina Masłowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Z wykształcenia psycholożka, aktualnie koordynatorka zespołu Pomocy Głosowej w 116 111 – Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W Programie Pomocy Telefonicznej odpowiedzialna za zarządzanie zespołem konsultantów, zarządzanie obszarem merytorycznym pomocy głosowej oraz za współtworzenie strategii Programu Pomocy Telefonicznej. Aktywna konsultantka w 116 111- z doświadczeniem ponad 2373 godzin pracy na linii i uczestnictwem w ponad 150 interwencjach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dzieci.

Aneta Matuszewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach. Orzekała w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych. W okresie 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. odbyła staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Następnie delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełniła czynności początkowo w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka a aktualnie w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z ochroną praw dziecka, osób z niepełnosprawnościami, w tym osób pokrzywdzonych, w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Agnieszka Matysek

Sąd Rejonowy w Kielcach, Ministerstwo Sprawiedliwości

Psycholożka, psychoterapeutka, doktorka nauk społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Całościowego Szkolenia Psychoterapii w Ośrodku Szkoleń́ Systemowych w Krakowie, Zaawansowanej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji i Pracowni Humanii, a także Szkolenia Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. W trakcie Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę̨ pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, prowadzi terapię dzieci oraz konsultacje z osobami dorosłymi. Prowadzi grupy terapeutyczne, psychoedukacyjne, warsztatowe i szkoleniowe. Zaangażowana w realizację i propagowanie programu dla rodziców Lighthouse Parenting Programme w Polsce. Poza Fundacją psychoterapeutka prowadząca prywatny gabinet, w którym głownie pracuje z osobami dorosłymi i parami.

dr Agata Milik-Brzezińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, nauczyciel języka angielskiego.

Katarzyna Obuchowicz

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego

 

 

Katarzyna Ostrowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

‚Doktorka nauk socjologicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Kierowniczka i badaczka w projektach międzynarodowych oraz krajowych dotyczących migracji, polityk i edukacji. Głównymi jej zainteresowaniami są socjologia migracji i socjologia dzieciństwa.

dr Anzhela Popyk

Uniwersytet SWPS, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka systemowo-psychodynamiczna w trakcie szkolenia. Zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie w ramach gdańskiego Centrum Pomocy Dzieciom zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii najmłodszych podopiecznych. Specjalizuje się w pracy z traumą wczesnodziecięcą. Szczególnie zainteresowana paradygmatem psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT), zaangażowana w realizację i propagowanie programu dla rodziców Lighthouse Parenting w Polsce. Współpracuje z Centrum Terapii Traumy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Karolina Putz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Twórca Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu. Autor ustawy antyprzemocowej. Inicjator Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Doktor nauk prawnych. Wykładowca na Wydziale Prawa UKSW w Warszawie oraz w Instytucie Prawa AKSiM w Toruniu.

dr Marcin Romanowski

Ministerstwo Sprawiedliwości

Psycholog, psychoterapeutka, przez trzydzieści lat pracowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań naukowych: mechanizmy rządzące psychoterapią, geneza chorób psychosomatycznych, tematyka rozwoju i zaburzeń obrazu ciała oraz analiza ukrytych form przemocy w rodzinie. Jest autorką kilku książek, m.in. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie (Scholar) oraz (red.) Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców (Scholar).

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

 

 

Działaczka społeczna i samorzeczniczka, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini „Nastoletniego Azylu” – inicjatywy edukacyjnej w zakresie zdrowia psychicznego, członkini Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bohaterka kampanii MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Weronika Snoch

Nastoletni Azyl

 

 

 

 

Psycholożka kliniczna z długoletnim stażem pracy jako psychoterapeutka i terapeutka par i rodzin. Pracowała w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie specjalizującym się w terapii rodzin na terenie domu pacjenta, zajmując się między innymi problematyką dziecka krzywdzonego, funkcjonującego w tzw. rodzinie wieloproblemowej. Współtworzyła Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia Siemacha i prowadziła jego oddział nastawiony na pracę z rodzinami zagrożonymi marginalizacją w Nowej Hucie. Założyła i koordynowała pracą Centrum Psychoterapii w Krakowie. Jako superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego prowadzi superwizje indywidualne i zespołów, szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, między innymi w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid oraz Szkoły Psychoterapii Dialog, a także zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie SWPS. Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Psychoterapia” SNP PTP w którym prezentuje sylwetki psychoterapeutów. Interesuje ją problematyka profesjonalnego rozwoju, a także wypalenia zawodowego psychoterapeutów.

Wanda Szaszkiewicz

Szkoła Psychoterapii Dialog w Warszawie

 

 

Psycholog, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. W 2019 odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest koordynatorką zespołu klinicznego Centrum Pomocy Dzieciom. Specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów.
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu traumy i psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Od wielu lat koordynuje rozwój programu „Rodzic jak Latarnia morska – terapia grupowa oparta na mentalizacji” w filiach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz w kolejnych placówkach klinicznych. W ostatnim czasie uzyskała tytuł superwizora i trenera programu Lighthouse Parenting Programme MBT.

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Anna Szmidt

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Doktor nauk medycznych, psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dr Krzysztof Szwajca

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Katedry Psychiatrii UJ CM

 

 

 

Radca prawny. Specjalistka ds Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, gdzie zajmuje się dostępem dzieci do wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej przez wiele lat współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Zdobywała doświadczenie także w innych organizacjach pozarządowych, kancelariach radcowskich oraz w prokuraturze. Prowadziła też badania aktowe nt. udziału małoletnich w postępowaniach sądowych. Autorka publikacji o ochronie prawnej dziecka. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmowały zawsze praca z dzieckiem i jego rodziną oraz reprezentacja małoletnich w sprawach karnych i rodzinnych.

Olga Trocha

UNICEF

 

 

 

 

Biegła sądowa, kierowniczka Zakładu Psychologii Sądowej IES, specjalizuje się w sprawach karnych dot. m. in. zeznań świadków pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym (małoletnich i dorosłych), uwarunkowaniami psychospołecznymi tych zeznań, a także w sprawach dot. sprawców tego rodzaju przemocy. Prowadzi szkolenia i kursy z tego zakresu dla prawników i psychologów (UJ, UAM, SWPS, KSSiP). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zagadnień psychologii sądowej.

Ewa Wach

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie

 

 

Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Koordynator programu Dziecko w Sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autor pierwszej polskiej kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” z 2004 roku i szeregu innych projektów edukacyjnych. Propagator „Domowych Zasady Ekranowych” mających na celu dbałość o zrównoważony dostęp dzieci do ekranów. Wykładowca, certyfikowany trener. Autor serii książek dla dzieci „Sieciaki”.

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

Doktor socjologii, koordynator Działu Badawczego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje również na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do dobrostanu i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących tych zagadnień, jak również kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone” i członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji “Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

dr Szymon Wójcik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski

Adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, członek GREVIO, autor komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

dr Grzegorz Wrona

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wrona

Psycholożka, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, instruktorka harcerska. W Związku Harcerstwa Polskiego pełni rolę kierowniczki Wydziału Wsparcia Psychologicznego, odpowiedzialnego za prowadzenie harcerskiej telefonicznej linii wsparcia psychologicznego – Strefy Pomocy. Aktywnie współtworzyła aktualizację Polityki Bezpieczeństwa Dzieci, młodzieży i Dorosłych w ZHP oraz wspiera jej wdrożenie w całej organizacji.

Katarzyna Zgódko

Związek Harcerstwa Polskiego

 

 

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Wykłada na uczelniach wyższych.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Związana z sektorem obywatelskim od ponad 25 lat, a z ekonomią społeczna od ponad 15tu. Jest trenerem, konsultantem wielu organizacji zajmując się ich rozwojem misyjnym, programowym, ekonomicznym oraz współpracy z otoczeniem, w który znaczącą rolę odgrywa samorząd. Od 10 lat pracuje w zespole FRSO, gdzie oprócz doradztwa kluczowego dla PES kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer i Prove it PL). Od 2018 roku jest także doradcą tematycznym w projekcie SIRES, w którym wpiera regiony w zakresie koordynacji ekonomii społecznej i usług społecznych. Obecnie ściśle współpracuje z ROPS Wielkopolska i wraz z zespołem prowadzi procesy w 6 Centrach Usług Społecznych. Współtworzyła także Akademii DI cykl 5 sesji szkoleniowych dla przedstawicieli ROPS w zakresie programowania nowej perspektywy w kontekście usług społecznych i DI. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Obecnie wypracowała rozwiązania dla franczyzy społecznej na Modelu Pubów Spółdzielczych zatrudniających OzN, widząc w nich szansę na efekt skalowania i rozwoju przedsiębiorców społecznych. Członek KM POWER, KM RPO na Mazowszu, oraz nominowana do KM KPO. Od 10 lat jest ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

Karolina Cyran-Juraszek

FRSO, OZRSS

 

 

 

 

 

 

Dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, specjalizuje się w tematyce edukacyjnej, polityki społecznej. W zawodzie od 20 lat.

Paulina Nowosielska

Dziennik Gazeta Prawna

 

 

 

 

 

 

Z wykształcenia prawniczka, a niebawem także psycholożka. W Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalistka do spraw komunikacji, odpowiedzialna za wsparcie psychoedukacyjne dzieci i młodzieży oraz komunikację z nimi poprzez social media, a także konsultantka on-line. Aktualnie z misją kształtowania wśród młodych ludzi aktywnych postaw nakierowanych na wrażliwość i troskę o zdrowie psychiczne.

Katarzyna Talacha

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy