PRELEGENCI


Pierwsza polska nauczycielka Jogi świadomej traumy – terapeutycznej, potwierdzonej klinicznie interwencji dla osób z doświadczeniem CPTSD, traumy złożonej i rozwojowej. Certyfikowana i objęta superwizją przez Center for Trauma and Embodiment. Prowadzi jedyne w Polsce kursy autorstwa Justice Resource Institute i wprowadza nowatorskie zastosowania jogi oraz praktyk opartych na uważności. Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Carolina Const

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej. Jest współautorką wielu materiałów edukacyjnych i kampanii społecznych w programie Dziecko w sieci.

Anna Czołnik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziewskiego. W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006 – 2011 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. 16 listopada 2015 roku został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Minister Andrzej Dera

Kancelaria Prezydenta RP

Profesor pediatrii i dyrektor Instytutu CARES (Child Abuse Research Education & Service) na amerykańskim Rowan University. Międzynarodowy autorytetem w dziedzinie medycznej oceny dzieci wykorzystywanych seksualnie. Autor pierwszego opublikowanego artykułu naukowego w literaturze medycznej na temat leczenia urazów w okolicy analnej i genitalnej. W 2019 roku Amerykańska Akademia Pediatrii opublikowała wydanie czwarte podręcznika pod jego redakcją, Medical Evaluation of the Sexually Abused Child: A practical guide.

prof. dr Martin A. Finkel

Uniwersytet Rowan, USA


Z wykształcenia psycholożka, z powołania towarzyszka, Coach’yca PCC ICF, Trenerka oraz Facylitatorka Playing BIG wg. Tary Sophi Mohr. Miłośniczka żeńskich końcówek w nazwach zawodów. Odważna kobieta. Towarzyszy innym w odważnym urzeczywistnianiu swojego JA w karierze & przywództwie. Wspiera liderki i liderów w budowaniu odporności psychicznej. Przez kilka lat była zaangażowana społecznie w działania na rzecz rodziców dzieci z Zespołem Aspergera. 

Marta Iwanowska – Polkowska

Manufaktura Rozwoju

Radca prawny (2017), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013), uczestniczka wymiany studenckiej na Uniwersytecie Maltańskim (2013), absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO UJ (2018) oraz krajowych i zagranicznych szkoleń, m.in. UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) & International Women’s Human Rights Advocacy (2020) oraz Advocacy School on Gender and Politics ODHiR (2021), bierze udział w dwuletnim programie szkoleniowym (2020-2022) Women’s Human Rights Training Institute.

Katarzyna Katana

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Antropolożka i badaczka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW, autorka licznych publikacji z zakresu antropologii dzieciństwa

Anna Krawczak

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz jako interwent kryzysowy. Zajmuje się również szkoleniem stażystów i profesjonalistów w tematyce pomocy psychologicznej oraz superwizją ich pracy w tym obszarze. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w tematyce rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, czy zagrożeń online i hejtu. Odbyła także staż w Dziale prawnym Fundacji i towarzyszy klientom podczas rozpraw sądowych.

Michalina Kulczykowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


 Absolwentka socjologii, Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Trenerów Stowarzyszenia „Wspólna”. Współautorka „Kodeksu bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”, „Raportu z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Postępów deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”. Kieruje Fundacją Polki Mogą Wszystko. Od 2004 r. związana z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. W latach 2011-2018 społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Joanna Luberadzka – Gruca

Fundacja Polki Mogą Wszystko


Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW”. Przez kilka lat związana z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi, gdzie prowadziła diagnozę i terapię nastolatków i młodych dorosłych, udzielała konsultacji wychowawczych rodzicom/opiekunom i nauczycielom, a także szkoliła i prowadziła warsztaty dla profesjonalistów. Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę współpracuje od 2012 roku, obecnie jako specjalistka ds. pomocy telefonicznej i online w 116 111 telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Katarzyna Łukasiuk-Kalska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Doktor nauk humanistycznych, psycholog i filozof, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i EUI we Florencji. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny prawa i psychologii i etyki zawodowej..

dr Magdalena Najda

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Uznany autorytet w dziedzinie rozwoju dziecka i psycholog kliniczny z ponad 40-letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie interpretowania paradygmatu rozwojowego i wytrwany mówca z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym. Bestsellerowa książka, którą napisał wraz z Gaborem Maté, Hold on To Your Kids, została przetłumaczona na ponad 25 języków. Dr Neufeld słynie ze swej umiejętności wyjaśniania trudnych problemów oraz inicjowania zmian. Od 20 lat tworzy programy szkoleniowy dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pomagających dzieciom w ramach Neufeld Institute – internetowego instytutu edukacyjnego i międzynarodowej organizacji dobroczynnej, która zajmuje się stosowaniem nauki o rozwoju w praktyce wychowawczej.

dr Gordon Neufeld

Neufeld Institute, Kanada


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini czterech kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz od 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej dla różnych grup profesjonalistów. Jest autorką artykułów i publikacji nt. praw małoletnich pokrzywdzonych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

Pedagożka, nauczycielka wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. Ukończyła kurs członków zespołów trenerskich NGO. Przez ostatnie lata aktywnie zaangażowana w działanie w jednej z największych organizacji pozarządowych dla dzieci i młodzieży, gdzie współtworzyła wydarzenia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i ich wychowawców. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pracuje w programie Standardy Ochrony Dzieci.

Katarzyna Roguszewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie psychotraumatologii. Od ponad 20 lat prokurator specjalizująca się w przestępstwach przeciwko wolności seksualnej oraz przemocy w rodzinie, przygotowująca doktorat poruszający tematykę zgwałceń małoletnich. Członek grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, przybliżającej w ramach bezpłatnych wykładów dla studentów pracę prokuratora oraz instytucji obecnych procedurze karnej.

Aleksandra Malinowska-Bizon

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. W FDDS odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Dziennikarka i pedagożka resocjalizacji. Autorka ponad trzystu reportaży radiowych i telewizyjnych o tematyce społecznej. Założycielka Fundacji po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i doświadczającą bezdomności.

Agnieszka Sikora

Fundacja po DRUGIE

Specjalistka w dziedzinie przesłuchiwania dzieci, superwizorka i trenerka w amerykańskim Krajowym Centrum Pomocy Dzieciom (NCAC). Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w przesłuchiwaniu dzieci, pracy terapeutycznej i wspieraniu dzieci. Prowadzi warsztaty i wygłasza prelekcje na konferencjach w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Do jej specjalności należą: przesłuchiwanie dzieci, rozwój dziecka oraz praca w zespołach interdyscyplinarnych. Stworzyła model ustawicznego doskonalenia umiejętności osób przesłuchujących dzieci. Jest współautorką wielu artykułów na temat przesłuchiwania dzieci w procedurach prawnych.

Linda Cordisco Steele

National Children’s Advocacy Center, USA

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Fundacji odpowiada m.in. za Politykę Ochrony Dzieci i ewaluację.

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Profesorka i dyrektorka Instytutu Profilaktyki Psychospołecznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu (Niemcy), psychoanalityczka oraz trenerka i superwizorka terapii opartej na mentalizacji. Jej badania koncentrują się na mentalizowaniu jako mechanizmie zmiany w psychoterapii oraz mechanizmie psychopatologii w rozwoju zaburzeń osobowości. Jest byłą przewodniczącą europejskiego oddziału Towarzystwa Badań nad Psychoterapią oraz członkinią zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości (ESSPD).

prof. dr hab. Svenja Taubner

Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy

 

Terapeuta rodzinny i wykładowca pracy socjalnej na Uniwersytecie Dalhousie w Kanadzie, na którym kieruje Katedrą Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności oraz Centrum Badań nad Rezyliencją. Dzięki swoim badaniom dotyczącym rezyliencji, prowadzonym na całym świecie i w różnych kulturach, stał się jednym z czołowych naukowców w tym obszarze. Autor 17 książek adresowanych do rodziców, pedagogów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i pracodawców.

 

dr Michael Ungar

Uniwersytet Dalhousie, Kanada

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników postępowania i ich reprezentacją. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Pełnomocnik w procesie karnym”.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, UG

Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 25 lat związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pionierskich badań poświęconych zagrożeniom dla dzieci online (2003) i kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (2004), inicjator, autor licznych kampanii społecznych i edukacyjnych, jak Sieciaki (2005), Stop Cyberprzemocy”(2007), „Pomyśl zanim wrzucisz” (2013), „Mama, Tata, Tablet” (2015) „Uważni Rodzice” (2017), „Domowe Zasady Ekranowe” (2019), LGBT+ja (2020).

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę koordynatorka lokalnych i międzynarodowych projektów profilaktycznych i pomocowych, w tym skierowanych do dzieci uchodźców. Od kwietnia 2017 koordynuje Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, od 2018 zaangażowana w tworzenie Sieci Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce koordynowanej przez FDDS. Od maja 2021 członkini zarządu FDDS odpowiedzialna za obszar programów pomocowych.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Doświadczona psychoterapeutka, która od 1991 roku pracuje z rodzinami po rozstaniu . Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich. Na podstawie uznanych teorii i praktyki terapeutycznej opracowała nowe sposoby pracy z dziećmi doświadczającymi alienacji i jest uważana za wybitną ekspertkę w tej dziedzinie. Jest współautorką książki Understanding Parental Alienation: Learning to cope, helping to heal (Charles C Thomas, 2017), a jej wpływowy blog ma czytelników na całym świecie

Karen Woodall

Family Separation Clinic, Wielka Brytania

Ukończył studia magisterskie w dziedzinie psychoterapii psychodynamicznej, a od 1999 roku pracuje z rodzinami po rozstaniu. Poza pracą terapeutyczną z rodzinami doświadczającymi alienacji, Nick występuje jako biegły sądowy przed brytyjskimi sądami. Prowadzi intensywne prace nad polityką rodzinną i opracowuje nowe usługi dla rządu Wielkiej Brytanii. W przeszłości był ekspertem do spraw rodzicielstwa i autorem serwisu BBC Online. Jest współautorem książki Understanding Parental Alienation: Learning to cope, helping to heal (Charles C Thomas, 2017).

Nick Woodall

Family Separation Clinic, Wielka Brytania

Doktor psychologii klinicznej. Posiada specjalizację w zakresie terapii uzależnień i problemów rodzin dysfunkcyjnych. Autorka książek psychologicznych, w tym dla dzieci: „Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie”. Aktywnie działa w Kongresie Kobiet oraz w Fundacji na Rzecz Różnorodności „a/typowi”.

dr Ewa Woydyłło Osiatyńska

Fundacja Batorego


Dziennikarka i trenerka specjalizującą się w rozwoju zdolności przywódczych poprzez uważność i psychologię pozytywną. Dyrektor programowy w WellCome Institute, gdzie tworzy autorskie programy rozwojowe dla międzynarodowych firm, oraz matka założycielka Wyspy Spokoju – platformy wspierającej praktyków mindfulness w utrzymaniu nawyku regularnej medytacji. Jest czołowym europejskim ekspertem w dziedzinie uważności, redukcji stresu i regulacji emocji. Wcześniej zajmowała kierownicze stanowiska w projektach medialnych w druku, telewizji i Internecie. Jej pierwsza książka, pt „Wyspa Spokoju – jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach” wyszła wiosną 2021.

Zuzanna Ziomecka

Wyspa Spokoju, WellCome Institute

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada Certyfikat PARPA ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Certyfikat Superwizora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i Akademii Ignatianum.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


Dziennikarka od ponad 15 lat poruszająca na łamach Gazety Wyborczej tematykę psychologiczną, znana z pogłębionych rozmów z polskimi oraz zagranicznymi psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami. Autorka, oraz współautorka książek: „Żyj wystarczająco dobrze”, „Kochaj wystarczająco dobrze”(z Grzegorzem Sroczyńskim), „Wybieraj wystarczająco dobrze”, „Czując. Rozmowy o emocjach”, a ostatnio „Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików” ( z Magdaleną Kicińską). Nominowana do Nagrody Grand Press za wywiad z prof. Bartłomiejem Dobroczyńskim pt. Jaka piękna katastrofa.

Agnieszka Jucewicz

Gazeta Wyborcza


Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii.

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Specjalista psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ. Wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, obecnie superwizor Oddziału Dziennego Dzieci i Młodzieży. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT+. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty”, „Dysforia i niezgodność płciowa”.

prof. Grzegorz Iniewicz

Uniwersytet Jagielloński


Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoseksuolog (ECPS) Europejskiej Federacji Seksuologicznej i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Jest autorką i współautorką badań i artykułów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autorka książek „Seksolatki – jak rozmawiać z młodzieżą o seksie” oraz „Zmieniam się. Co się dzieje z moim ciałem i seksualnością podczas dojrzewania?” – premiera w styczniu 2021.

Iza Jąderek

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego


Pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; wiceprzewodniczący Rady Akademickiej DSW oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną, edukacją alternatywną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką m.in. edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka. Współautor (wspólnie z M. Pogorzelską) Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek (2020).

dr Paweł Rudnicki

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagożka, socjolożka edukacji. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu dyskryminacji i przemocy motywowanej stereotypami oraz studiów nad historią kobiet. Autorka prorównościowych programów, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracowniczka instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Współautorka i współredaktorka książek, m. in: Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży” (2019).

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Przez wiele lat nauczycielka języka angielskiego i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International w I LO w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnie jako wykładowczyni, związana z anglistyką w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, w którym pełni także funkcję Pełnomocniczki ds. równego traktowania. Realizatorka licznych projektów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji (m.in. Teatru Forum), adresowanych zarówno do środowiska akademickiego jak i lokalnego. Autorka publikacji z zakresu komunikacji międzykulturowej, gender i teorii krytycznej. Polska laureatka Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2010 roku, Europejskiej Nagrody Tolerancji oraz nagrody „Hiacynt” (2008).

dr Marzanna Pogorzelska

Uniwersytet Opolski

Radca prawny. Przez wiele lat związana zawodowo z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i kancelariami radcowskimi. Pracowała w prokuraturze. Prowadziła badania aktowe nt. udziału małoletnich w postępowaniach sądowych. Autorka licznych publikacji o ochronie prawnej dziecka. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje występowanie w imieniu pokrzywdzonych, zwłaszcza małoletnich. Reprezentuje dzieci też w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Olga Trocha

Kancelaria radcy prawnego


Reporterka, redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu Opinii”, publikowała m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”. Laureatka Grand Press 2017 w kategorii wywiad. Nominowana do Nagrody im. Teresy Torańskiej i Mediatorów 2016. Autorka książki „Pani Stefa” (Czarne, 2015), za którą otrzymała Nagrodę Literacką m. st. Warszawy 2016 oraz Poznańską Nagrodę Literacką – Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2016 dla młodego twórcy, nominowano ją także do nagrody Gryfia i Nagrody Conrada. Współautorka (z Marcinem Dziedzicem) książki „Teraz ’43. Losy” (Wielka Litera, 2018). W lutym 2019 ukazały się „Środki transportu” (Wydawnictwo Literackie), jej poetycki debiut.

Magdalena Kicińska

Pismo. Magazyn Opinii


Psychoterapeutka Gestalt; praktyk systemowy oraz pedagog i pracownik socjalny. Brytyjska ekspertka sądowa w postępowaniach opiekuńczych w sądach rodzinnych w Wielkiej Brytanii. Ma 13 letnie doświadczenie pracy w brytyjskiej służbach społecznych jako diagnostyczna pracownica socjalna pracujący z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, oraz z kandydatami na rodzinami zastępcze spokrewnione. Pracowała z rodzinami z szerokiego kręgu kulturowego, obecnie koncentruje się na pracy z rodzinami z Europy Wschodniej i Środowej. Ma długoletnie doświadczenie pracy w zespołach oceny i wspierania rodzin zastępczych w Wielkiej Brytanii. Od 9 lat pracuje jako ekspertka sądowa tzw. Niezależny Pracownik Socjalny.

Joanna Gorczowska

Bliżej – Pracownia Psychoterapii


Adiunkt w Katerze Postępowania Karnego WPiA UJ, w latach 2010-2015 asystent w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ; od 2005 r. kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, od 2017 r. mediator w sprawach karnych przy SO w Krakowie, jeden z wykonawców grantu NCN na temat pozycji pokrzywdzonego w polskim systemie prawnym z elementami prawnoporównawczymi.

dr Paweł Czarnecki

Wydział Prawa i Administracji UJ


Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister prawa oraz prawa kanonicznego. Przez ponad 10 lat pracował jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, od 2006 r. członek Izby Adwokackiej. W latach 2016-2018 był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za problematykę społeczną oraz współuczestniczył w tworzeniu prawa chroniącego najmłodszych przed pedofilami oraz w pracach nad reformą prawa rodzinnego. 23 listopada 2018 r. został powołany przez Sejm RP na urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka

Od początku swojej kariery akademickiej związana z Uniwersytetem Gdańskim. Aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pełniła i pełni liczne funkcje, zarówno na UG jak i w szeregu instytucjach koncentrujących swe działania wokół problematyki nauki czy dydaktyki, jak i problematyki opiniowania sądowego oraz wykonania kary pozbawienia wolności. Posiada liczne odznaczenia, w tym została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki oraz działania na rzecz otoczenia społecznego.

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Uniwersytet Gdański


Psychoanalityk pracujący z dziećmi, adolescentami i dorosłymi (członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego), specjalista w dziedzinie analizy grupowej, terapeuta par i rodzin oraz psychotraumatolog prowadzący prywatną praktykę w niemieckim Augsburgu. Do ponad dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel i superwizor. Jest wykładowcą i superwizorem w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku – od jej powstania w 2008 roku. Jest również autorem wielu publikacji na temat terapii psychoanalitycznej dzieci i adolescentów, traumy, migracji, transseksualizmu oraz zastosowania narracji w psychoterapii.

dr Alfred Walter

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii


Doktor nauk medycznych (specjalność: psychiatria dziecięca), psycholog, terapeutka rodzinna, specjalizuje się w zaburzeniach rozwojowych związanych z wczesną traumą u dzieci. Prezes Fundacji FASTRYGA, dyrektor Ośrodka „Fastryga” w Lędzinach. Prekursorka badań nad FAS w Polsce. Autorka książek i artykułów naukowych, m. in. „Fascynujących dzieci”. Laureatka społecznego Nobla Fundacji ASHOKA.

dr Małgorzata Klecka

Fundacja FASTRYGA/Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach

Inicjator powstania w 2014 r., Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Inicjator i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Autor opracowań i ekspertyz zlecanych między innymi przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Batorego, United States Agency for International Development (US AID), East Europe Democratic Centre. Laureatem nagród i wyróżnień przyznanych przez organizacje pozarządowe za działalność na rzecz sektora obywatelskiego.

Michał Guć

Wiceprezydent Gdyni

Absolwentka filologii i teatrologii na UJ. Ukończyła studia podyplomowe z pomocy humanitarnej na UW. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych za granicą. Kierowała Centrum Edukacyjnym w Indonezji oraz projektami pomocowymi w Kenii. W Fundacji Ocalenie od stycznia 2019 roku koordynowała projekt „Mentoring for Integration” dedykowany dzieciom i młodzieży od niedawna przebywającym w Polsce. Od maja 2020 roku koordynuje całość działań fundacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w Warszawie, a od lutego 2021 jest również członkinią zarządu fundacji.

Agata Kołodziej

Fundacja Ocalenie


Psycholożka międzykulturowa, terapeutka TSR (w trakcie certyfikacji), ambasadorka metody Kids Skills w Helsinki Breif Therapy Institute, członkini zarządu PFM. Od 2000 roku pracuje z rodzinami uchodźców i migrantów z różnych stron świata. Prowadzi międzykulturowe grupy wsparcia dla mam, warsztaty dla rodziców, pracuje terapeutycznie z dziećmi po trudnych doświadczeniach traumy, przemocy i dyskryminacji. Szkoli nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy, położne i inne grupy zawodowe. Współautorka wielu publikacji na temat edukacji i integracji międzykulturowej, oraz pracy z dziećmi po doświadczeniu przymusowej migracji.

Marta Piegat-Kaczmarczyk

Fundacja Forum Migracyjne

Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, certyfikowana superwizorka i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia”, autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2011-2020), społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka (2010-2018), członkini Rady Kobiet przy Prezydencie m.st. Warszawa (od 2019 roku).

Renata Durda

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Prawnik związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka od 2012 r.; adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie; uczestnik badań i autor publikacji z zakresu praw podstawowych, a także prawa migracyjnego i azylowego; doświadczony w prowadzeniu działań monitoringowych, a także szkoleń z zakresu praw człowieka, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Daniel Witko

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Posłanka na Sejm RP z ramienia partii Nowoczesna oraz przewodnicząca partii na Śląsku. Członkini Komisji Zdrowia, Komisji Mniejszości Narodowych Etnicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W swojej działalności skupia się na kwestiach równouprawnienia, przemocy wobec kobiet i dzieci, prawach kobiet, prawach mniejszości, społeczności LGBT oraz osób z niepełnosprawnościami. Od lat walczy o uznanie języka śląskiego za język regionalny. Od2005 roku związana ze stowarzyszeniem Młode Centrum, następnie Projekt: Polska. Zaangażowana w działalność lokalnych mediów i magazynu Liberte! W latach 2010-2015 pracownik Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monika Rosa

Sejm RP

Prawnik. Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki, a także profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Uczestniczka szkoleń, kursów i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy. Zawodowo od wielu lat związana z pomocą społeczną i zaangażowana w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania MRiPS.

Iwona Rzymowska

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DLA NASZYCH DZIECI.

Marcin Lewandowski

DLA NASZYCH DZIECI

Maryna Isaienko

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy