PRELEGENCI

Rozpoczęła pracę w opiece społecznej w 1997 roku po ukończeniu studiów. Przez pierwszy rok pracowała w środowisku społecznym, a od 2002 r. w prywatnej firmie zapewniającej zarówno leczenie szpitalne, jak i ambulatoryjne. Jest licencjonowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i praktykuje od 2003 roku. W 1998 roku rozpoczęła pracę z dziećmi i młodzieżą z seksualnie szkodliwymi zachowaniami i/lub traumą i nadal to robi. Przeszkolona w zakresie CBT, DBT, TF-CBT, PE, EMDR, ERGT, opracowała program leczenia młodzieży i dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Anette Birgersson

Skills Clinic, Szwecja

 

 

Antropolożka i badaczka, dr nauk humanistycznych, współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem IEiAK UW, certyfikowana praktyczka Trust-Based Relational Intervention TBRI, współautorka szkolenia MENTOR dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinne domy dziecka. Autorka i współautorka licznych publikacji, książek naukowych i artykułów prasowych poświęconych m.in. prawom dziecka, antropologii pokrewieństwa, pieczy zastępczej i adopcji.

dr Anna Krawczak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

Doktor socjologii, koordynator Działu Badawczego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuje również na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do dobrostanu i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących tych zagadnień, jak również kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko Krzywdzone” i członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji “Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”.

dr Szymon Wójcik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Warszawski


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini czterech kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz od 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Dzielnicy Warszawa Targówek. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy domowej dla różnych grup profesjonalistów. Jest autorką artykułów i publikacji nt. praw małoletnich pokrzywdzonych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Justyna Podlewska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, psychotraumatolożka, adiunktka w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPiA UG, koordynatorka zespołu interdyscyplinarnego oraz radczyni prawna w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Ukończyła szkolenie bazowe z mediacji w Polskim Centrum Mediacji oraz kurs online zorganizowany przez Radę Europy dotyczący wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom – The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Aktualnie zdobywa wiedzę jako słuchaczka Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej, które jest realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia na zlecenie Krajowego Centrum Leczenia Uzależnień ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

dr Marta Flis-Świeczkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odpowiada za obszar pomocy prawnej i litygacji strategicznej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawnej ochrony dziecka.

Paulina Masłowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Iberystka, absolwentka Stosunków Międzynarodowych, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ekspertka Sieci PROMISE zrzeszającej Centra Pomocy Dzieciom z całej Europy. W FDDS od 2012 roku. Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka polskiego modelu Centrum Pomocy Dzieciom, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Fundacji odpowiada m.in. za koordynację i rozwój Sieci Centrów Pomocy Dzieciom.

Beata Wojtkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Psycholożka. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. W Fundacji – jako wiceprezeska zarządu – odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zajmuje się projektami dotyczącymi praw dziecka i profilaktyki krzywdzenia dzieci. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu. Jest autorką i współautorką kampanii, publikacji i programów szkoleniowych dotyczących przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

 

 

 

Z wykształcenia prawniczka, a niebawem także psycholożka. W Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę specjalistka do spraw komunikacji, odpowiedzialna za wsparcie psychoedukacyjne dzieci i młodzieży oraz komunikację z nimi poprzez social media, a także konsultantka on-line. Aktualnie z misją kształtowania wśród młodych ludzi aktywnych postaw nakierowanych na wrażliwość i troskę o zdrowie psychiczne.

Katarzyna Talacha

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Pracuje z młodzieżą, rodzicami i rodzinami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii.

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2007. Założycielka i redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” w latach 2002-2017. Laureatka nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii działalność społeczna w 2017 r. Autorka i współautorka badań i publikacji na temat problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Przewodnicząca Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci, ekspertka FDDS.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Koordynatorka programu Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wcześniej przez kilkanaście lat
odpowiadała za ogólnopolskie programy edukacji filmowej, takie jak Filmoteka Szkolna i Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Agata Sotomska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy