PRELEGENCI

 

Psycholog kliniczny oraz psychoterapeutka systemowa i superwizorka terapii systemowej w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka i praktykuje. Wykładowczyni terapii rodzinnej i systemowej na Uniwersytecie VID (VID Specialized University) w Oslo w Norwegii. W 1996 roku założyła wraz z Janem Cooperem Reading Safer Families – ośrodek interwencji w wypadkach przemocy w rodzinie. Jest autorką wielu publikacji na temat przemocy w rodzinie, przywiązania, terapii narracyjnej, superwizji oraz dbałości o siebie w pracy terapeutycznej.

prof. Arlene Vetere

VID Specialized University, Olso, Norway

dr Alicja Długołęcka

Centrum Terapii Lew-Starowicz

 

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003 r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

prof. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktor prawa i psychologii. Kieruje Katedrą Prawa i Psychologii na Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz Laboratorium Przesłuchiwania Dzieci na tej uczelni. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów przesłuchiwania dzieci na temat krzywdzenia i przemocy. Jest byłym prezesem sekcji do spraw krzywdzenia dzieci Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (wydział 37) oraz byłym członkiem zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Pomagających Dzieciom Krzywdzonym. Jego badania były wspierane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Narodową Fundację Nauki.

prof. Thomas D. Lyon

USC Gould School of Law

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej działalności „To Be” (2be.edu.pl) prowadzi szkolenia dla różnych instytucji pomocowych, jak wspierać osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w MZ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na APS nt. interwencji kryzysowej w zagrożeniu samobójczym.

Małgorzata Łuba

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Dyrektor Centrum Badania Przestępczości przeciwko Dzieciom, współkierownik Laboratorium Badań Rodziny i profesor socjologii na Uniwersytecie New Hampshire. Badaniem problematyki wiktymizacji dzieci, krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie zajmuje się od 1977 roku.

prof. David Finkelhor

Crimes against Children Research Center University of New Hampshire

prof. Peter Adriaenssens

University Hospital Leuven, Belgia

Donald Findlater

stopitnow.org.uk

 
 

prof. Włodzimierz Wróbel

Uniwersytet Jagielloński

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci ISPCAN. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Trenerów House of Skills, studiowała także na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada za działania z zakresu public relations oraz jest członkinią Zarządu. Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów dotyczących praw dziecka i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej i szereg innych. Opiniuje w sprawach z udziałem dzieci na zlecenia sądów i prokuratur. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Laboratorium Psychoedukacji. W Fundacji Dajemy Dzieciom pracuje jako psycholog w Centrum Dziecka i Rodziny. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i dorosłych. Autorka wielu publikacji naukowych.

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja. Kończy szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Odbyła staże w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Ukończyła studium pracy terapeutycznej z kobietą i jej rodziną w temacie depresji w okresie okołoporodowym. Kształci się w psychoterapii opartej na mentalizacji we współpracy z Anna Freud Center z Londynu. 

Magda Smoczyńska-Winiarska 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW w latach 1997-2007. Prezeska Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Inicjatorka i redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” w latach 2002-2017. Członkini rad społecznych Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Autorka i współautorka badań na temat problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psychoterapeuta, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku zawodowo związana z FDDS. Była koordynatorką Poradni „Dziecko w Sieci”. Prowadzi szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Jest autorką scenariuszy zajęć w tym obszarze.

Agnieszka Nawarenko

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat. Od lat prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi, dotyczącymi zwłaszcza szeroko pojętej ochrony praw dziecka w postępowaniach rodzinnych i karnych przed sądami, prokuraturami i innymi instytucjami. Uczestniczka konferencji i trenerka szkoleń organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzi szkolenia z prawa rodzinnego dla aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Współautorka publikacji Dziecko pod parasolem prawa.

Emilia Naumann

Kancelaria Adwokacka w Warszawie

Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki w IP AIK, psychoterapeuta w Centrum Dobrej Terapii, redaktor Tygodnika Powszechnego. Ostatnio opublikował: „Kościół na kozetce. Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary” (WAM, 2020); „Parafilie wśród księży Kościoła rzymskokatolickiego: co wiemy, czego i nie wiemy, o duchownych wykorzystujących seksualnie małoletnich”, Psychiatria Polska, 2020; 54(3): 571–590

ks. dr Jacek Prusak SJ

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum

Sędzia orzekająca w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Specjalizuje się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw i pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia. Członek Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autorskich szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem procedur pomocy dziecku krzywdzonemu.

Monika Olejnik

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Olga Trocha

Kancelarie Radców Prawnych

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komisji ds. kontaktu z samorządami, ngo i praw człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uczestniczka szkoleń m.in. dotyczących praw kobiet zorganizowanego przez Bułgarską Fundację – Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) przy współpracy z Adwokatami z Minnesoty oraz „TRACHILD” (dot. reprezentacji dzieci w postępowaniach sądowych). Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Ślązak i Partnerzy.

Katarzyna Kłobukowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, pedagog. Absolwentka Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Europeistyka w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kurs Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz komunikacji. Koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej w FDDS.

Paula Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, trenerka i konsultantka od 2002 związana z organizacjami pozarządowymi. Ekspertka ds. regeneratywnej kultury organizacji, twórczyni fundacji RegenerAkcja, przeciwdziałającej wypaleniu „pomagaczy” i wspierającej ich dobrostan indywidualnie i w organizacji. Prowadzi grupy wsparcia dla zmęczonych aktywistek/tów, pracuje nad książką o regeneracji w działalności społecznej. Współpracowała m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacją Wspomagania Wsi.

Natalia Sarata

RegenerAkcja

Psycholożka, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka, superwizorka PTS. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy

dr Agnieszka Izdebska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psycholog i psychoterapeuta systemowy. Od wielu lat wspiera psychoterapeutycznie młodzież i rodziny w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in. z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy.

Piotr Romanowski

Ośrodek Regeneracja

Tomasz Sekielski

Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest m.in. autorką książek Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (Czarne, 2017), Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (WUW, 2014), wywiadu-rzeki z edukatorem seksualnym Wiesławem Sokolukiem pt. Instruktaż nadmierny (Czarne, 2018), redaktorką podręcznika Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie (WUW, 2012).

dr hab. prof. UW Agnieszka Kościańska

Uniwersytet Warszawski

o. Wojciech Żmudziński SJ

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy