PRELEGENCI

 
 

Profesor nauk społecznych. Kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. W latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności. Przebywał na stypendiach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria) oraz w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy – stypendium Fundacji Humboldta). Autor (współautor) ponad 150 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

prof. Włodzimierz Wróbel

Katedra Prawa Karnego UJ

 

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003 r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

prof. Maria Beisert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Doktor prawa i psychologii. Kieruje Katedrą Prawa i Psychologii na Uniwersytecie Karoliny Południowej oraz Laboratorium Przesłuchiwania Dzieci na tej uczelni. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów przesłuchiwania dzieci na temat krzywdzenia i przemocy. Jest byłym prezesem sekcji do spraw krzywdzenia dzieci Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (wydział 37) oraz byłym członkiem zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Pomagających Dzieciom Krzywdzonym. Jego badania były wspierane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia oraz Narodową Fundację Nauki.

prof. Thomas D. Lyon

USC Gould School of Law

Zajmuje się diagnozą i terapią sprawców przestępstw seksualnych od 1979 roku. W 1995 roku dołączył do organizacji pozarządowej, The Lucy Faithfull Foundation, aby kierować Wolvercote Clinic – ośrodkiem stacjonarnej terapii i rehabilitacji mężczyzn, którzy dopuścili się wykorzystywania seksualnego dzieci. Członkowie jego zespołu pracowali z ofiarami i z członkami rodzin sprawców. W 2002 roku założył telefon zaufania Stop It Now! UK & Ireland, którym nadal kieruje. Każdego dnia jego konsultanci mają kontakt z 60-70 osobami, aby chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Współpracuje z lokalnymi i ogólnokrajowymi organizacjami, w tym z władzami na różnych poziomach, przy projektowaniu i realizacji strategii profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Donald Findlater

The Lucy Faithfull Foundation

 

Psycholog kliniczny oraz psychoterapeutka systemowa i superwizorka terapii systemowej w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka i praktykuje. Wykładowczyni terapii rodzinnej i systemowej na Uniwersytecie VID (VID Specialized University) w Oslo w Norwegii. W 1996 roku założyła wraz z Janem Cooperem Reading Safer Families – ośrodek interwencji w wypadkach przemocy w rodzinie. Jest autorką wielu publikacji na temat przemocy w rodzinie, przywiązania, terapii narracyjnej, superwizji oraz dbałości o siebie w pracy terapeutycznej.

prof. Arlene Vetere

VID Specialized University, Olso, Norway

Dyrektor Centrum Badania Przestępczości przeciwko Dzieciom, współkierownik Laboratorium Badań Rodziny i profesor socjologii na Uniwersytecie New Hampshire. Badaniem problematyki wiktymizacji dzieci, krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie zajmuje się od 1977 roku.

prof. David Finkelhor

Crimes against Children Research Center University of New Hampshire

Profesor (prof. em.) psychiatrii dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Były dyrektor kliniczny Oddziału Psychiatrii Dziecięcej oraz Centrum ds. Traumy, Krzywdzenia i Zaniedbywania Dzieci w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven. Terapeuta rodzinnym oraz nauczyciel terapii rodzinnej w Centrum Terapii Małżeńskiej i Rodzinnej Context, działającym przy Uniwersytecie w Leuven. Jego badania kliniczne i publikacje obejmują tematykę traumy u dzieci, rodzicielstwa, terapii rodzinnej oraz ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci. Obecnie prowadzi prywatną praktykę. Od 2004 roku współpracuje z Krajowym Ruchem Pracowników Domowych Przeciwko Pracy Dzieci w Indiach. Organizuje interwencję kryzysową dla dziewcząt z doświadczeniem traumy i prowadzi szkolenia w ramach ruchu „matki przeciwko przemocy”.

prof. Peter Adriaenssens

University Hospital Leuven, Belgia

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni na Wydziale Rehabilitacji w AWF w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet – prowadzi szkolenia, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na UW i Seksuologii Klinicznej w SWPS oraz WUM i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu. Na co dzień pracuje z klientkami i klientami w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

dr Alicja Długołęcka

AWF

Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki w IP AIK, psychoterapeuta w Centrum Dobrej Terapii, redaktor Tygodnika Powszechnego. Ostatnio opublikował: „Kościół na kozetce. Rozmowy o niełatwej relacji psychologii i wiary” (WAM, 2020); „Parafilie wśród księży Kościoła rzymskokatolickiego: co wiemy, czego i nie wiemy, o duchownych wykorzystujących seksualnie małoletnich”, Psychiatria Polska, 2020; 54(3): 571–590

ks. dr Jacek Prusak SJ

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum

Psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracuje w Fundacji od 1996 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci, przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej, jest wykładowczynią na Uniwersytecie Medycznym oraz na podyplomowych studiach z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Maria Keller-Hamela

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. W FDDS odpowiada m.in. za strategię profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Marta Skierkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Od 2011 roku jest koordynatorką Działu Badawczego FDDS. Od 2012 roku prowadzi sekretariat redakcji kwartalnika naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills. Autorka publikacji z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci.

Joanna Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka systemowa. Ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, Studium Terapii Narracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej i szereg innych. Opiniuje w sprawach z udziałem dzieci na zlecenia sądów i prokuratur. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Joanna Marszał-Kotas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk medycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praktykowała w placówkach klinicznych w Łodzi i w Warszawie. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, uzupełnieniem edukacji jest stała ścieżka szkoleń w Anna Freud Center w Londynie. Odbyła staż kliniczny w strukturach NHS Oxford. W FDDS specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji naukowych

dr Anna Szczepaniak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

 

Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka SWPS, studiów podyplomowych z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na UW oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracji, w trakcie szkolenie w Krakowskiej Katedrze Psychiatrii, doszkalająca się w Anna Freud Center w Londynie. W FDDS pracuje z rodzinami z małymi dziećmi po doświadczeniu krzywdzenia. Jest współautorką scenariuszy zajęć dla rodziców z obszaru profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz szkoleń dla profesjonalistów pracujących w tym obszarze. 

Magda Smoczyńska-Winiarska 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. badań w dziale badawczym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Autorka wielu publikacji z zakresu problemu krzywdzenia dzieci oraz problematycznego używania internetu przez młodzież. Członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych poświęconych problemowi krzywdzenia dzieci oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

Katarzyna Makaruk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

 

Prezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Doktorka socjologii. Adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych UW w latach 1991-2007. Założycielka i redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” w latach 2002-2017. Członkini rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka i współautorka badań i publikacji na temat problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. Laureatka nagrody Polskiej Rady Biznesu w kategorii działalność społeczna w 2017 r.

dr Monika Sajkowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psychoterapeuta, ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku zawodowo związana z FDDS. Była koordynatorką Poradni „Dziecko w Sieci”. Prowadzi szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Jest autorką scenariuszy zajęć w tym obszarze.

Agnieszka Nawarenko

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adwokat. Od lat prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Zajmuje się głównie sprawami rodzinnymi, dotyczącymi zwłaszcza szeroko pojętej ochrony praw dziecka w postępowaniach rodzinnych i karnych przed sądami, prokuraturami i innymi instytucjami. Uczestniczka konferencji i trenerka szkoleń organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzi szkolenia z prawa rodzinnego dla aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Współautorka publikacji Dziecko pod parasolem prawa.

Emilia Naumann

Kancelaria Adwokacka w Warszawie

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. W ramach własnej działalności „To Be” (2be.edu.pl) prowadzi szkolenia dla różnych instytucji pomocowych, jak wspierać osoby z problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w MZ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na APS nt. interwencji kryzysowej w zagrożeniu samobójczym.

Małgorzata Łuba

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Sędzia orzekająca w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Specjalizuje się w przesłuchiwaniu małoletnich ofiar przestępstw i pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia. Członek Zielonogórskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Trener z wieloletnim doświadczeniem z zakresu autorskich szkoleń dotyczących problematyki przemocy w rodzinie, ze szczególnych uwzględnieniem procedur pomocy dziecku krzywdzonemu.

Monika Olejnik

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Nauczyciel Roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel angielskiego i WFu w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, Emisariusz Bezpiecznego Internetu w programie Cybernauci, współtwórca Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Ekspert i trener w projektach: Novigado, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Tarnów 4.0, Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń. Współtworzy polski podcast edukacyjny EduGadki. Współinicjator akcji #zadajęzsensem. Jeden z autorów publikacji pt. “Edukacja w czasach pandemii koronawirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego.

Marcin Zaród

V LO im. Janusza Korczaka

Socjolożka, trenerka i konsultantka od 2002 związana z organizacjami pozarządowymi. Ekspertka ds. regeneratywnej kultury organizacji, twórczyni fundacji RegenerAkcja, przeciwdziałającej wypaleniu „pomagaczy” i wspierającej ich dobrostan indywidualnie i w organizacji. Prowadzi grupy wsparcia dla zmęczonych aktywistek/tów, pracuje nad książką o regeneracji w działalności społecznej. Współpracowała m.in. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacją Wspomagania Wsi.

Natalia Sarata

RegenerAkcja

Psycholog i psychoterapeuta systemowy. Od wielu lat wspiera psychoterapeutycznie młodzież i rodziny w ramach współpracy z instytucjami publicznymi m.in. z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Pomocy.

Piotr Romanowski

Ośrodek Regeneracja

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Doświadczenie kliniczne zdobywała w klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Naukowo zajmuje się tematyką zaburzeń osobowości.

dr Kamila Lenkiewicz

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest m.in. autorką książek Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (Czarne, 2017), Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (WUW, 2014), wywiadu-rzeki z edukatorem seksualnym Wiesławem Sokolukiem pt. Instruktaż nadmierny (Czarne, 2018), redaktorką podręcznika Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie (WUW, 2012).

dr hab. prof. UW Agnieszka Kościańska

Uniwersytet Warszawski

Jezuita, publicysta, autor książek z dziedziny duchowości i edukacji. Od stycznia 2019 roku Socjusz Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Delegat Prowincjała ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Absolwent filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, teologii oraz teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Członek Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (członek założyciel) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jako publicysta współpracuje z portalem Deon.pl.

o. Wojciech Żmudziński SJ

Towarzystwo Jezusowe

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. uczestnik szkolenia z zakresu praw kobiet zorganizowanego przez Bułgarską Fundację – Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) przy współpracy z Adwokatami z Minnesoty oraz „TRACHILD” (dot. reprezentacji dzieci w postępowaniach sądowych). Członek Komisji ds. kontaktu z samorządami, ngo i praw człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych.

Katarzyna Kłobukowska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholożka, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka, superwizorka PTS. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy

dr Agnieszka Izdebska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psycholog, pedagog. Absolwentka Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwentka studiów licencjackich na kierunku Europeistyka w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kurs Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz komunikacji. Koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej w FDDS.

Paula Włodarczyk

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, socjoterapeutka, absolwentka Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studium socjoterapii w Mazowieckim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie w trakcie dwuletniego szkolenia na Terapeutę Środowiskowego Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT. W FDDS pracuje w programie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla rodziców i profesjonalistów 800 100 100. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz profesjonalistów. Pracuje również w liceum ogólnokształcącym na warszawskiej Woli.

Dominika Doleszczak

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog, trenerka, absolwentka społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SPWS oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS. Ukończyła kurs trenerski prowadzony przez House od Skills, a także kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i dalej szkoli się w tym podejściu. Od 2014 roku pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom siłę jako specjalistka ds. pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym – w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz w Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy telefonicznej. Jest autorką artykułów dotyczących rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

Oliwia Pogodzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna, pedagog, specjalista ds. pomocy telefonicznej i online w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Prowadzi także konsultacje dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Telefonie 800 100 100. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. W latach 2017-2020 pracowała jako psycholog w placówce oświatowej.

Karolina Suchenko

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada Certyfikat PARPA ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Certyfikat Superwizora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i Akademii Ignatianum.

Jolanta Zmarzlik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i ochronie małoletnich. Reprezentuje dzieci jako kurator w procedurze karnej i cywilnej. Autorka publikacji na temat problemu krzywdzenia dzieci oraz badań dotyczących udziału dzieci w postępowaniu karnym.

Olga Trocha

Kancelaria radcy prawnego

Psycholożka, seksuolożka. Studiowała na UJ oraz UAM. Stypendystka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, współautorka międzynarodowych publikacji. Współpracowała m.in. Społecznym Komitetem ds. AIDS, Amnesty International, Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Warszawie. Związana jest z ruchem Anji Rubik #SEXEDpl od początku jego istnienia. Opiekunka merytoryczna książki #SEXEDpl oraz działań fundacji. Każdego dnia bezpośrednio wspiera młode osoby zgłaszające do fundacji po pomoc.

Barbara Baran

Fundacja #SEXEDpl

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy