DZIEŃ I

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania 

Kryzysy psychiczne u dzieci i młodzieży jako konsekwencja doświadczenia przemocy – dr Krzysztof Szwajca

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Nowelizacji prawa karnego chroniącego dzieci – dr Agnieszka Barczak-Oplustil
Stres u osób udzielających pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – dr Lidia Chylewska-Barakat
Proste rozmowy na trudne tematy. Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci – Marta Skierkowska

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe

Sala Koncertowa

Wyzwania terapeutów – pomoc psychologiczna w rodzinach wykluczonych społecznie
dr Krzysztof Szwajca

Sala Rudniewa

Dylematy wokół edukacji seksualnej dzieci 

Agnieszka Stein

Maciej Białobrzeski

Alicja Długołęcka

Panel dyskusyjny

Sala Miłosza

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku – dobre praktyki w sprawach rodzinnych

Alicja Budzyńska

Aleksandra Ejsmont

Dorota Hildebrand-Mrowiec

Panel dyskusyjny

Sala A

Trauma porzucenia – jak wspierać dzieci osierocone lub porzucone  

dr Lidia Chylewska-Barakat

Sala B

Praca z ciałem w terapii dzieci wykorzystanych seksualnie

Anna Olejnik 

Patrycja Nalazek 

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe

Sala Koncertowa

Patotreści – jak rozbroić zło w sieci?

Ewa Dziemidowicz

Maciej Kępka

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Łukasz Wojtasik

Sala Rudniewa

Pomoc dorosłym ofiarom wykorzystywania seksualnego przez duchownych

ks. dr Jacek Prusak

dr Barbara Smolińska

Sala Miłosza

Procedura interwencji chroniącej dziecko w praktyce sądowej w USA

Ewelina Ignaczak

Sala A

Przesłuchanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

dr Izabela Fornalik

dr Elżbieta Pieńkowska

Sala B

Praca grupowa z rodzicami dzieci doświadczających krzywdzenia oparta na mentalizacji wg programu Lighthouse

Joanna Klocek 

Joanna Marszał-Kotas 

17.45-19.20 Projekcja filmu „Jeszcze nie koniec”

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy