DZIEŃ I

8.00-9.30 Rejestracja uczestników

9:30-11:00 Sesja inauguracyjna
Powitania 

Kryzysy psychiczne u dzieci i młodzieży jako konsekwencja doświadczenia przemocy – dr n. med. Krzysztof Szwajca

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-13:00 Sesja plenarna
Prawnokarna ochrona dziecka. Aktualne problemy – dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
Stres u osób udzielających pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – dr Lidia Chylewska-Barakat
Proste rozmowy na trudne tematy. Profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci – Marta Skierkowska

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesje równoległe

Sala Koncertowa

Wyzwania terapeutów – pomoc psychologiczna w rodzinach wykluczonych społecznie
dr n. med. Krzysztof Szwajca

Sala Rudniewa

Dylematy wokół edukacji seksualnej dzieci 

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Agnieszka Stein

Maciej Białobrzeski

Marta Skierkowska

Panel dyskusyjny

Sala Miłosza

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku – dobre praktyki w sprawach rodzinnych

Alicja Budzyńska

Aleksandra Ejsmont

Dorota Hildebrand-Mrowiec

Aleksander Samek 

Panel dyskusyjny

Sala A

Trauma porzucenia – jak wspierać dzieci osierocone lub porzucone  

dr Lidia Chylewska-Barakat

Sala Mickiewicza

Praca z ciałem w terapii dzieci wykorzystanych seksualnie

Anna Olejnik 

Patrycja Nalazek 

15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:30 Sesje równoległe

Sala Koncertowa

Patotreści – jak rozbroić zło w sieci?

Ewa Dziemidowicz

Maciej Kępka

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Łukasz Wojtasik

Maciej Młynarczyk 

Sala Rudniewa

Pomoc dorosłym ofiarom wykorzystywania seksualnego przez duchownych

ks. dr Jacek Prusak

dr Barbara Smolińska

Sala Miłosza

System ochrony dzieci w Oklahomie w USA

Ewelina Ignaczak

Sala A

Przesłuchanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

dr Izabela Fornalik

dr Elżbieta Pieńkowska

Sala Mickiewicza

Praca grupowa z rodzicami dzieci doświadczających krzywdzenia oparta na mentalizacji wg programu Lighthouse

Joanna Klocek 

Joanna Marszał-Kotas 

17.45-19.20 Projekcja filmu Jeszcze nie koniec

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy