DZIEŃ I

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9:00-11:00 Sesja inauguracyjna
Otwarcie i powitania Ministerstwo Sprawiedliwości, UM Warszawa, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Nasza droga ku dzieciństwu bez przemocy
Barometr Postaw wobec krzywdzenia dzieci 2024 Agnieszka Bąk, IPSOS
Monika Horna-Cieślak, RPD, Monika Rosa, Sejm RP, dr Monika Sajkowska, FDDS – debata
Moderacja – dr Szymon Wójcik, FDDS

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-12:30 Sesja plenarna

Czy ryzyko zagrożenia dziecka można zmierzyć? Kiedy profilaktyka spotyka się z interwencją  – dr Anna Krawczak
Moderacja – Marta Skierkowska, FDDS

12:30-13:30 Lunch
sala Skłodowskiej, IV piętro

13:30-15:00 Sesja plenarna

Dzieci z problematycznymi zachowaniami seksualnymi – Anette Birgersson, Szwecja
Moderacja – Beata Wojtkowska, FDDS

15:00-15:30 Przerwa na kawę

13:30-15:00 Sesja plenarna

Czy jesteśmy gotowi na kulturę ochrony dzieci? Standardy ochrony dzieci po wejściu w życie ustawy Kamilka – panel dyskusyjny
Moderacja – Berenika Dąbrowska-Siuchno, FDDS

17.15-19.15 Projekcja filmu

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy