DZIEŃ II

9:00-10:30 Sesje równoległe

Sala Kruczkowskiego

Rezyliencja jako czynnik chroniący przed krzywdzeniem

Moderacja: Anna Klepinowska, FDDS

Sala Rudniewa

Dobro dziecka w sprawach okołorozstaniowych

Moderacja: Katarzyna Kłobukowska, FDDS

Sala Starzyńskiego

Dlaczego państwu opłaca się pomaganie dzieciom?

Sala warsztatowa

Procedura „Niebieskie Karty” dla praktyków

Renata Durda, Justyna Podlewska, FDDS

 

10:30-11:00 Przerwa na kawę

11:00-12:30 Sesje równoległe

Sala Kruczkowskiego

Płciowe, seksualne i relacyjne różnorodności osób nastoletnich – rozumienie, wsparcie, pomoc w sytuacji krzywdzenia

Moderacja: Ewa Dziemidowicz, FDDS

Sala Rudniewa

Przemoc wobec dzieci w sporcie – skala zjawiska, konsekwencje, rozwiązania 

Moderacja: Justyna Szołajska, FDDS

Sala Starzyńskiego

WSPD przesłuchanie dziecka w badaniach i praktyce

Moderacja: Justyna Podlewska, FDDS

Sala warsztatowa

Jak pracować z narzędziem w praktyce pracowników socjalnych i kuratorów?

dr Anna Krawczak, FDDS

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Sesje równoległe

Sala Kruczkowskiego

Sytuacja dziecka neuroatypowego z doświadczeniem przemocy 

Moderacja: Urszula Kubicka-Kraszyńska, FDDS

Sala Rudniewa

„Rówieśnik rówieśnikowi rówieśnikiem… także w sytuacji doświadczenia przemocy”

Moderacja: Katarzyna Talacha, FDDS

Sala Starzyńskiego

Ustawa to nie systempanel dyskusyjny

Moderacja: Justyna Podlewska, FDDS

Sala warsztatowa

Metodyka przesłuchania dzieci

Maria Keller-Hamela, FDDS

Dane kontaktowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
+48 22 616 02 68
konferencja@fdds.pl

Organizatorzy